NOORDWIJK info@groothoogwaak.nl 071 36 888 88

Over ons

GHK-iconen-website-25
Groot Hoogwaak is een zelfstandige organisatie in Noordwijk bestaande uit twee stichtingen: stichting Zorg en Welzijn en Woonstichting. 

Om optimale zorg te verlenen werken we samen met diverse organisaties en instellingen in Noordwijk en elders in de Duin- en Bollenstreek.

Missie en visie
Wij zijn er voor iedereen die steun vraagt bij het oud worden.
Wij willen de beste zorg bieden, bijdragen aan ieders leefplezier en mensen zo lang mogelijk de dingen zelf laten doen.
Wij komen bij mensen thuis en wij zijn er voor alle bewoners op ons terrein.
Wij hebben ook een kleinschalig verpleeghuis waar het fijn wonen is en altijd wat te doen. Onze diensten baseren wij op drie begrippen: waardering, aandacht en deelname.
Wij bieden een heerlijke (werk)omgeving aan zee waar iedereen met respect en waardigheid wordt behandeld.
We omarmen diversiteit en dragen positief bij aan onze omgeving.

Met Waardering, Aandacht en Deelname voor en van iedereen. Daar zijn we trots op!

Organisatiestructuur
Groot Hoogwaak is een zelfstandige organisatie en bestaat uit twee stichtingen: stichting Zorg en Welzijn en een Woonstichting. De algehele leiding van beide stichtingen is in handen van de directeur-bestuurder. Beide stichtingen hebben dezelfde Raad van Toezicht. De zorg- en dienstverlening wordt uitgevoerd door ongeveer 300 medewerkers en 170 vrijwilligers. Wij streven naar een platte organisatiestructuur met zo min mogelijk managementlagen.

Klik hier voor het organogram.

Supportteam
Henny Roos, Directeur-bestuurder
Gerda Caspers, Manager Zorg
Marlies van der Vring, Manager Welzijn en Vrijwilligers
Bas van Bakel, Manager Gastvrijheid en Services

Raad van Toezicht
Ria Koppen-Kreyne, voorzitter. Aandachtsgebied: facilitair en vastgoed, domotica, duurzaamheid.

Nelie van den Oever, secretaris, op voordracht van de cliëntenraad en Protestantse Gemeente Noordwijk. Aandachtsgebied: HRM, identiteit, kwaliteit en veiligheid, cliëntenraad en secretariaat.

Liesbeth van der Voorn, vice-voorzitter. Aandachtsgebied: HRM, zorg, welzijn, vrijwilligers, ondernemingsraad, kwaliteit en veiligheid.

Marcel Fortuin, penningmeester. Aandachtsgebied: financiën, ICT, domotica en vastgoed.

Manuëlle Moens, lid. Aandachtsgebied: zorg, kwaliteit en innovatie in de zorg

U kunt contact opnemen met de leden van de Raad van Toezicht via secretariaat@groothoogwaak.nl

Groot Hoogwaak