NOORDWIJK info@groothoogwaak.nl 071 36 888 88

Over ons

GHK-iconen-website-25
Groot Hoogwaak is een zelfstandige organisatie in Noordwijk bestaande uit twee stichtingen: stichting Zorg en Welzijn en Woonstichting. 

Om optimale zorg te verlenen werken we samen met diverse organisaties en instellingen in Noordwijk en elders in de Duin- en Bollenstreek.

Missie en visie
Wij zijn er voor iedereen die steun vraagt bij het oud worden.
Wij willen de beste zorg bieden, bijdragen aan ieders leefplezier en mensen zo lang mogelijk de dingen zelf laten doen.
Wij komen bij mensen thuis en wij zijn er voor alle bewoners op ons terrein.
Wij hebben ook een kleinschalig verpleeghuis waar het fijn wonen is en altijd wat te doen. Onze diensten baseren wij op drie begrippen: waardering, aandacht en deelname.
Wij bieden een heerlijke (werk)omgeving aan zee waar iedereen met respect en waardigheid wordt behandeld.
We omarmen diversiteit en dragen positief bij aan onze omgeving.

Organisatiestructuur
Groot Hoogwaak is een zelfstandige organisatie en bestaat uit twee stichtingen: stichting Zorg en Welzijn en een Woonstichting. De algehele leiding van beide stichtingen is in handen van de directeur-bestuurder. Beide stichtingen hebben dezelfde Raad van Toezicht. De zorg- en dienstverlening wordt uitgevoerd door ongeveer 250 medewerkers en 100 vrijwilligers. Wij streven naar een platte organisatiestructuur met zo min mogelijk managementlagen.

Klik hier voor het organogram.

Klik hier voor de besluitvormingsstructuur.

Supportteam

 • Henny Roos, Directeur-bestuurder
 • Gerda Caspers, Manager Zorg
 • Coby de Graaf, Manager Wijkverpleging & Facilitair
 • Laura Methorst, Manager Welzijn & (Informele) Zorg
 • Joke Verbaan, Kwaliteit-beleid adviseur
 • Annet de Haan, Adviseur M&O
 • Edwin Kossen, Controller
 • Marlies Walhout, Management assistent

Jaarverantwoording

Klik hier voor de jaarverantwoording 2023 van de Interkerkelijke Stichting voor Zorg en Welzijn Groot Hoogwaak.

Raad van Toezicht

 • Ria Koppen-Kreyne, voorzitterLid audit- en vastgoedcommissie met aandachtsgebied vastgoed, lid remuneratiecommissie, lid agendacommissie, contactpersoon cliëntenraad.
 • Marcel Fortuin, vice-voorzitterVoorzitter audit- en vastgoedcommissie met aandachtsgebied financiën en ICT.
 • Raphaël van Kraaij, secretarisVoorzitter agendacommissie, lid commissie kwaliteit en veiligheid, aandachtsgebied HRM en identiteit, contactpersoon OR.
 • Manuëlle Moens, lidVoorzitter commissie kwaliteit en veiligheid, voorzitter remuneratiecommissie, contactpersoon cliëntenraad, stagebegeleiding RvT.
 • Ellen Putters-Schepers, lid
  Lid commissie kwaliteit en veiligheid, contactpersoon OR.

U kunt contact opnemen met de leden van de Raad van Toezicht via: raadvantoezicht@groothoogwaak.nl

Groot Hoogwaak