NOORDWIJK info@groothoogwaak.nl 071 36 888 88

Wonen

GHK-iconen-website-33
Wonen in Noordwijk is erg populair maar de woonmarkt voor senioren is beperkt. Groot Hoogwaak heeft een groot terrein dat prachtig ligt tegen de duinrand van Noordwijk aan Zee met een ruim aanbod van koop- en huurappartementen. Wij bieden een uitgebreid servicepakket waaronder alarmering, maaltijddiensten en thuiszorg. In het zorgcentrum zijn dagelijks activiteiten waaraan deel genomen kan worden. De zorg kunnen wij opschalen waardoor u thuis kunt blijven wonen.

Een overzichtsfoto met de diverse woonmogelijkheden bij Groot Hoogwaak.

Download de flyer Wonen

Aanbod
Sociale huurwoningen: Northgo-appartementen
De Northgo-appartementen zijn hoofdzakelijk tweekamerappartementen. De woningen zijn aangemerkt als sociale huurwoning. Dit houdt in dat de woningen een maximale huurprijs hebben. Hierdoor is het mogelijk om huursubsidie aan te vragen. Het betekent ook dat niet iedereen voor deze woningen in aanmerking komt. Voor de woningen geldt een inkomens- en vermogensgrens. De overheid stelt deze grenzen jaarlijks vast.

Van het type driekamerappartement zijn er slechts zes aanwezig. Voor deze appartementen geldt een toewijzingsbeleid.

Vrije sector huurwoningen: Duinappartementen
De Duinappartementen in de vrije sector zijn er als twee- en driekamerappartement. Voor deze appartementen geldt geen inkomens- en vermogensgrens en u kunt geen huursubsidie aanvragen.

Toewijzingsbeleid
De woningen in Groot Hoogwaak zijn aangemerkt als seniorenwoning. De leeftijdsgrens is 55 jaar. Omdat de vraag groter is dan het beschikbare aanbod plaatsen we u op een wachtlijst.

De toewijzing van de appartementen gebeurt aan de hand van het toewijzingsbeleid van Groot Hoogwaak. Inwoners van Noordwijk met een zorgindicatie hebben voorrang. Vervolgens komen mensen van buiten Noordwijk met een zorgindicatie in aanmerking, als ze een sociale binding hebben met Noordwijk. Dit betreft meestal mensen met kinderen die in Noordwijk wonen. Daarna volgen mensen zonder zorgindicatie uit Noordwijk en tenslotte overige geïnteresseerden.

Bij het bepalen van de urgentie wordt rekening gehouden met de zorgindicatie, de mate van afhankelijkheid van zorg, de eigen woonsituatie, al of geen ondersteuning van mantelzorgers, psychosociale factoren en psychische draagkracht.

Driekamerappartementen wijzen we in principe toe aan een echtpaar of samenwonende partners. Voor de tweekamerappartementen komen zowel alleenstaanden als echtparen of mensen met een partner in aanmerking. Als er geen echtparen of mensen met een partner op de wachtlijst staan, kan een alleenstaande een driekamerappartement krijgen toegewezen.

Komt u niet in aanmerking voor een (sociale) huurwoning op Groot Hoogwaak? Dan wijzen wij u graag op de mogelijkheid om een appartement te kopen. Hiervoor gelden geen toelatingseisen.

Inschrijven
Om in aanmerking te komen voor een appartement op Groot Hoogwaak dient u zich in te schrijven. Dit doet u met behulp van het aanvraagformulier. Tevens moet u hierbij uw inkomensgegevens opgeven. Op basis van deze gegevens bepalen we of u in aanmerking komt voor een Northgo-appartement. Wanneer de inkomenstoets positief is, komt u op de wachtlijst. Wij sturen u hiervan een bevestiging. Voor plaatsing op de wachtlijst brengen wij eenmalig € 25,00 in rekening. De inschrijving geldt voor een jaar. Om de inschrijving te verlengen, betaalt u jaarlijks € 15,00.

Op het moment dat er een appartement beschikbaar komt, doen we nogmaals de inkomenstoets. Deze berekening is bindend. Het kan dus gebeuren dat u eerst in aanmerking komt voor een Northgo-appartement (sociale huurwoning), maar bij de nieuwe berekening toch geen aanspraak kan maken op de woning, bijvoorbeeld omdat uw vermogen is toegenomen. Omgekeerd kan natuurlijk ook: als uw vermogen of inkomen is gedaald, komt u wellicht alsnog in aanmerking voor een huurappartement.

Onze cliëntadviseurs beheren de wachtlijst. Belangrijk voor hen is dat u ze op de hoogte brengt van wijzigingen in uw situatie. Denk aan een verandering van uw gezondheidssituatie, maar ook bijvoorbeeld het overlijden van uw partner of een woning die niet meer bij uw situatie past.

Huur
Huurovereenkomst
Voordat u komt wonen op Groot Hoogwaak, tekent u een huurovereenkomst. Deze sturen wij u vooraf. We maken een afspraak met u voor de sleuteloverdracht. Vervolgens nemen wij zo nodig de overeenkomst met u door. Nadat we de woning hebben geïnspecteerd en u de borg heeft betaald, ontvangt u de sleutel van uw woning. Met het tekenen van de huurovereenkomst verklaart u dat u ook de algemene huurvoorwaarden zal naleven, zoals die van toepassing zijn bij de nieuwe huurovereenkomst.

Huur betalen
We verwachten dat u de huur voor de eerste dag van iedere maand betaalt. Dit gebeurt middels automatische incasso. U machtigt ons om op de eerste van de maand de huur van uw rekening af te schrijven. Soms valt de eerste dag van de maand in het weekend of op een feestdag. De huur wordt dan op de eerstvolgende werkdag geïncasseerd.

Met een automatisch incasso betaalt u altijd op tijd en kunt u geen betaling vergeten. Bij een wijziging van de huurprijs passen wij het bedrag aan. Wij voeren natuurlijk nooit een wijziging door zonder u hierover te informeren. Als u de huur opzegt, stopt de incasso vanzelf. U kunt een automatische incasso ook altijd zelf stopzetten. En als u het niet eens bent met een betaling, dan kunt u de bank binnen 56 dagen vragen het bedrag op uw rekening terug te storten. U kunt ons machtigen via de Sepa machtigingskaart.

Huurverhoging
Jaarlijks vindt er op 1 juli een huurverhoging plaats. De overheid bepaalt binnen welke grenzen dit gebeurt. Wij bespreken het voorstel voor de huurverhoging met de huurderscommissie van Groot Hoogwaak. Ook worden op 1 juli de servicekosten afgerekend en opnieuw bepaald.

Huurtoeslag
Iedereen in Nederland heeft recht op een goede en betaalbare woning. Huurtoeslag is een bijdrage van de overheid om de huurlasten van huurders met een laag inkomen te verlichten. Dankzij de huurtoeslag kunt u een passende woonruimte huren, dat wil zeggen: niet duurder dan nodig is en passend bij uw financiële situatie.

Als de huurprijs van uw woning te hoog is in vergelijking met uw inkomen dan komt u voor huurtoeslag in aanmerking. De hoogte van de huurtoeslag hangt af van uw inkomen, de huurprijs en uw eventuele vermogen. De toekenning is steeds voor een jaar, altijd van 1 januari tot en met 31 december.

Op de website van de Belastingdienst (zie belastingdienst.nl) vindt u alle informatie over de huurtoeslag. U kunt onder meer nagaan of u hiervoor in aanmerking komt en zo ja, hoeveel huurtoeslag u krijgt. Via de site kunt u meteen de huurtoeslag aanvragen.

Huur opzeggen
U kunt de huur van uw woning opzeggen wanneer u wilt. Geef dit op tijd en altijd schriftelijk door. U kunt uw huurovereenkomst iedere werkdag beëindigen. Wel moet u rekening houden met een opzegtermijn van een maand. U ontvangt van ons een bevestiging van de opzegging.

Voor het opzeggen van de huur kunt u gebruik maken van een standaard huuropzeggingsformulier. Als u de huur opzegt, maken wij met u afspraken over de oplevering van de woning, het inleveren van de sleutels en het opmaken van de eindafrekening.

Onderhoud
Aanpassing van uw woning
Wij vinden het belangrijk dat u zich thuis voelt in uw huurwoning. Daarom kunt u de woning naar uw eigen smaak (laten) aanpassen. Dit dient u wel in overleg met ons te doen, zodat u en wij niet achteraf voor verrassingen komen te staan.

Toestemming vragen
Aanpassingen aan de woning waarvoor wij toestemming hebben gegeven, mogen blijven zitten als u verhuist. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers. Klik hier voor het aanvraagformulier.

Groot Hoogwaak