NOORDWIJK info@groothoogwaak.nl 071 36 888 88

Zorg

GHK-iconen-website-34
Wij zijn een organisatie met een zorghart en willen waarde toevoegen aan het leven van bewoners en cliënten. Zorg en begeleiding bieden wij thuis, op het terrein en in ons verpleeghuis. We beschikken over 75 zorgappartementen.

Als iemand in het woon-zorgcentrum komt wonen, werken wij nauw samen met de huisarts om de medische overdracht te regelen naar ons behandelteam onder aansturing van de specialist ouderengeneeskunde.

In het woon-zorgcentrum zijn er bovendien 6 appartementen beschikbaar voor tijdelijk verblijf, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname. Het zogeheten eerstelijnsverblijf is er op gericht om binnen enkele weken te herstellen en weer huiswaarts te keren.

Naast verzekerde zorg bieden wij ook particuliere zorgdiensten.

Wij vinden dat zorg beperkt moet blijven tot wat echt nodig is. We begeleiden onze bewoner en cliënten om zo veel en zo lang mogelijk de dingen zelf te doen.

Impressie Zorgcentrum

Bekijk het filmpje op You Tube om een impressie te krijgen van het woon-zorgcentrum: https://youtu.be/H61gTJ5LSsA

 

Palliatieve zorg
Afscheid nemen van het leven of van uw dierbaren wilt u waardig doen. Met zo min mogelijk pijn of angst en zonder praktische zorgen. Groot Hoogwaak biedt u ondersteuning en verzachting in uw laatste levensfase in de vorm van intensieve verpleging, verzorging en begeleiding zowel bij u thuis als in ons eigen woon-zorgcentrum. Deze intensieve zorg is erop gericht om u en uw dierbaren een kwalitatieve hoogwaardige periode te bieden. Ons zorgteam staat dag en nacht voor u klaar.

Wij streven ernaar de beste zorg te bieden die u nodig heeft, die past bij uw wensen en behoeften. Onze zorgverleners houden zo lang mogelijk uw vertrouwde dagelijkse ritme in stand.

De zorg wordt verleend door een vast aantal zorgverleners, zodat er zo min mogelijk onbekende mensen bij u over de vloer komen. Groot Hoogwaak kan uw dierbaren tevens helpen bij het regelen van verschillende administratieve zaken en er kan contact opgenomen worden met verschillende instanties.

Groot Hoogwaak werkt met andere disciplines samen, zoals uw huisarts, fysiotherapeut en geestelijke verzorging, om beslissingen in de palliatieve fase verantwoord te kunnen nemen. Wij zijn aangesloten bij het netwerk palliatieve zorg Zuid-Holland-Noord en daardoor op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op dit vakgebied.

Groot Hoogwaak