NOORDWIJK info@groothoogwaak.nl 071 36 888 88

Casemanagement Dementie

GHK-iconen-website-11

Wat is dementie?

Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom). Hierdoor kunnen de hersenen informatie niet meer goed verwerken. Het gevolg is dat het lichaam en de geest achteruitgaan. Er zijn ruim vijftig verschillende vormen van dementie. De meest bekende vormen van dementie zijn: Alzheimer, vasculaire dementie, lewy body en frontotemporale dementie.

Het verloop en de ziekteverschijnselen van dementie zijn afhankelijk van de vorm en van welke hersenfuncties beschadigd zijn. Daarnaast verschilt het verloop van de ziekte per persoon. Bij sommige mensen kan de achteruitgang heel snel verlopen, terwijl anderen nog jarenlang een relatief normaal leven kunnen leiden.

Wat doet een casemanager dementie?

Iedereen bij wie de diagnose dementie is vastgesteld heeft recht op een casemanager. De casemanager is er ook voor de mantelzorger. Het is belangrijk dat mantelzorgers goede ondersteuning krijgen. Zorgen voor iemand met dementie gaat vaak 24 uur per dag door. Hulp is voor mantelzorgers nodig om lang en goed mogelijk zorg te kunnen verlenen.

Een casemanager staat naast een persoon met dementie vanaf de diagnose tot aan het overlijden of opname in een verpleeghuis. Voor mantelzorgers is de casemanager een luisterend oor en aanspreekpunt. Een casemanager helpt bij:

  • Het vinden van de weg in de ingewikkelde wereld van zorg en welzijn;
  • Het coördineren van zorg;
  • Het bieden van emotionele begeleiding.

Een casemanager is een vast en vertrouwd gezicht. Welke ondersteuning de casemanager geeft, is afhankelijk van de hulpvraag. Een casemanager komt op vaste momenten langs en is daarnaast telefonisch en op aanvraag beschikbaar.

Kosten en vergoeding

In de meeste gevallen wordt casemanagement dementie vergoed vanuit de basisverzekering. Het valt dan onder de indicatie wijkverpleging en er geldt geen eigen bijdrage. Er zijn uitzonderingen mogelijk waarbij de begeleiding door een casemanager alleen vanuit de Wmo of de Wlz vergoed wordt. Dan gelden er andere regels omtrent indicatiestelling en eigen bijdrage, waar de casemanager de cliënt uiteraard bij kan ondersteunen.

Hoe komt u aan een casemanager?

Meestal is het de huisarts of het ziekenhuis die de diagnose dementie stelt. Zodra de diagnose er is, kunt u contact opnemen met de casemanager dementie van Groot Hoogwaak.

Ook bij alleen een vermoeden van dementie kunt u contact met ons opnemen.

Mieke Timmermans
Casemanager dementie
mtimmermans@groothoogwaak.nl
06 - 2237 7431

Nienke Schadde van Dooren
Casemanager dementie
nschaddevandooren@groothoogwaak.nl
06 - 5430 1535

Cliëntservicebureau
clientadviseur@groothoogwaak.nl
071 - 36 88 789

 

Informatiepunt Dementie Noordwijk

Een groeiend aantal mensen krijgt in zijn of haar omgeving te maken met een dierbare, familielid, die problemen met het geheugen heeft. Daarnaast merkt men soms een verandering in het gedrag, problemen met de taal of moeite met alledaagse handelingen. Dit kan vragen oproepen. Zou er sprake zijn van dementie of is er iets anders aan de hand?

U kunt uw zorgen of vragen hierover bespreken bij het Informatiepunt Dementie van het Sociaal Wijkteam Noordwijk. Het informatiepunt wordt (afwisselend) bemand door de Casemanagers Dementie van Groot Hoogwaak, Marente, Buurtzorg en Activite.

De casemanager kan u informatie geven over geheugenproblemen in het algemeen en  dementie in het bijzonder. Zij kan met u in kaart brengen wat er speelt en zaken op een rijtje zetten. De casemanager onderzoekt met u welke ondersteuning wenselijk is.

Voel u vrij langs te komen. U bent van harte welkom! Vooraf aanmelden is niet nodig. Het is een inloopspreekuur. Het is gratis bovendien. Belt u liever? Elke donderdag kunt u de hele dag tijdens kantooruren contact opnemen met het Informatiepunt.

Contact gegevens Informatiepunt Dementie: 

  • In de even weken, op donderdag van 15.00-16.00 uur, Gemeentehuis Noordwijk, spreekkamer KCC, vrije gratis inloop;
  • In de oneven weken, op donderdag van 15.00-16.00 uur, WMO adviescentrum, Via Antiqua 23 te Noordwijkerhout, vrije gratis inloop.
  • Telefonisch consult: elke donderdag, telefoon: 071-36 60 000;
  • Vragen via e-mail: Sociaalwijkteam@noordwijk.nl

Website Dementievriendelijk Noordwijk
Op deze website staat veel informatie over de manier waarop we met elkaar kunnen werken aan een dementievriendelijke samenleving in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk. Inwoners, bedrijven en verenigingen: iedereen kan een steentje bijdragen.

Kijk op: https://www.dementievriendelijknoordwijk.nl/

 

 

Groot Hoogwaak