NOORDWIJK info@groothoogwaak.nl 071 36 888 88

Mantelzorg

GHK-iconen-website-10

Mantelzorgwaardering
Voor meer informatie over de mantelzorgwaardering, klik hier:

https://www.noordwijkpas.nl/mantelzorger

De NoordwijkPas

Voor meer informatie over de NoordwijkPas, klik hier:

https://www.noordwijkpas.nl/

U kunt bij Groot Hoogwaak betalen met uw NoordwijkPas.

Zorgpauze: diverse vormen van ondersteuning
Even de zorg aan een ander overdragen, dat kan geregeld worden via uw Mantelzorgpas.

De zorgpauze is een gezamenlijk project van de gemeente, Welzijn Noordwijk en de medewerkende zorg- en welzijnaanbieders, waaronder Groot Hoogwaak, en wordt verleend onder bepaalde voorwaarden. Meer informatie en de voorwaarden zijn te vinden op:
https://www.welzijnnoordwijk.nl/aanbod/mantelzorgers/zorgpauze/

Klik hier om de folder van Zorgpauze te lezen.

Of neem contact op via:
T 06 - 55456779
E info@welzijnnoordwijk.nl

Groot Hoogwaak