NOORDWIJK info@groothoogwaak.nl 071 36 888 88

Kwaliteit

GHK-iconen-website-26
Bij Groot Hoogwaak staat de relatie met onze cliënten centraal. We bieden onze cliënten kleinschalige en persoonlijke zorg- en dienstverlening met een hoge kwaliteit. Kwaliteit heeft daarom voortdurend onze aandacht met als doel onze dienstverlening voor de cliënt te verbeteren en te waarborgen!

Kwaliteitssysteem
Voor borging en verbetering van kwaliteit heeft Groot Hoogwaak sinds 2008 het HKZ/ISO 9001 certificaat (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Het HKZ Certificaat geeft aan dat Groot Hoogwaak voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg.

Het betekent dat wij:
- goed georganiseerd zijn;
- onze cliënten centraal stellen;
- continu werken aan optimalisering van het aanbod;
- betrouwbare resultaten presenteren;
- voldoen aan de eisen die vanuit de sector zelf, door
financiers, cliënten en de overheid worden gesteld.
Voor meer informatie: www.hkz.nl

Continue werken aan verbetering
Voor het zoeken naar toprestaurants gebruiken we de website Iens, voor het vinden van een vakantie die bij ons past Tripadvisor en voor goede zorg Zorgkaart Nederland.

ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen ervaringen met de zorg met elkaar kunnen delen. De website biedt informatie om te kiezen voor een zorgverlener die het beste bij u past.

Waarom ZorgkaartNederland?
ZorgkaartNederland werkt aan openheid in de zorg.

De waarderingen van cliënten en naasten laten zien hoe mensen de zorg bij Groot Hoogwaak ervaren. Voor Groot Hoogwaak  is ZorgkaartNederland een instrument waarmee we zien wat volgens u goed gaat en wat beter kan. Op deze manier geven we de cliënten een stem en daarmee ook invloed. Want in de zorg gaat het om u!

Op Zorgkaart Nederland staan ruim 100 waarderingen voor Groot Hoogwaak. Klik hier voor de meest recente waarderingen over Groot Hoogwaak.

Dit zeggen mensen over Groot Hoogwaak: 

De verpleegsters doen dit werk volgens mij niet voor het geld, maar echt uit roeping. Ze staan altijd voor mijn vrouw klaar en ook voor mij.

Ik vind het wel eens moeilijk wie ik het beste kan aanspreken voor iets. Er wordt altijd netjes naar me geluisterd, maar er wordt niet altijd op gereageerd.

Ze hebben het hier goed voor elkaar. Ik ben niet zo’n activiteitenmens, maar is er genoeg te doen. Je kan kiezen uit verschillende menu’s bij het eten, als je het hele menu neemt is er ook soep en een toetje, het is vaak zoveel dat ik de soep pas ’s avonds bij de boterham opeet

Bent u benieuwd wat anderen van Groot Hoogwaak vinden of wilt u zelf een reactie plaatsen en  mensen hiermee helpen om hun keuze voor een zorgaanbieder makkelijker te kunnen maken? Bezoek dan de website www.Zorgkaartnederland.nl en maak uw mening kenbaar.

Cliënttevredenheid thuiszorg
In september 2018 is er een tevredenheidsonderzoek gedaan bij de cliënten van Thuis Hoogwaak. Het gemiddelde cijfer dat we kregen is een 8 en daar zijn we natuurlijk heel blij mee. U heeft aangegeven dat u erg tevreden bent met onze vaste zorgmedewerkers.

We werken inmiddels met 3 vaste teams en hopen hierdoor de inzet van externen terug te brengen zodat u de vertrouwde gezichten blijft zien. We begrijpen dat het tijdstip van zorg heel belangrijk voor u is. De routes worden zo efficiënt mogelijk ingedeeld en dat betekent dat we niet altijd op hetzelfde tijdstip bij u langs kunnen komen. Zorg in de ochtend wordt tot 12.30 uur geleverd.

Dit zijn de belangrijkste punten uit het onderzoek. We gaan natuurlijk ook met alle andere punten aan de slag en in mei kunt u weer een tevredenheidsonderzoek verwachten.

Blijf vooral aangeven waar u wel en niet tevreden over bent!

Personeelssamenstelling
Groot Hoogwaak levert zorg en begeleiding aan ouderen thuis of in ons zorgcentrum.

Zorgcentrum
Binnen ons zorgcentrum werken we in kleinschalige teams met helpenden niveau 2, verzorgenden niveau 3, Eerstverantwoordelijk Verzorgenden (EVV) en verpleegkundigen niveau 4. De zorgteams leveren verpleging, verzorging en ondersteuning/begeleiding op lichamelijk, geestelijk en sociaal gebied aan cliënten met of zonder behandeling.

De (para)medische behandeling wordt ingekocht bij o.a. Topaz en gezondheidscentrum Wantveld. De medewerkers dragen (mede) zorg voor een veilige woonomgeving. Het zorgteam ondersteunt de cliënt, in samenwerking met het team Welzijn,

in het vinden van een zinvolle dagbesteding. In het team Welzijn zijn medewerkers Welzijn werkzaam en zijn we gestart met een nieuwe functie medewerker ondersteuning wonen en welzijn.

Thuiszorg
De zorgteams van onze thuiszorg Thuis Hoogwaak leveren wijkverpleging (verpleging en verzorging) en begeleiding aan cliënten die zelfstandig wonen in Noordwijk of in een appartement op het terrein van Groot Hoogwaak. Er wordt gewerkt in kleinschalige zorgteams met helpenden niveau 2, verzorgenden niveau 3 en verpleegkundigen niveau 4 en wijkverpleegkundigen niveau 5.  De verpleegkundigen niveau 4 worden in de avond en nacht ook ingezet in het zorgcentrum.

Facilitaire diensten
Onderdeel van de facilitaire diensten zijn de teams Horeca en Wonen. Het team Horeca verzorgt naast een gastvrije ambiance in het restaurant, de maaltijden in het restaurant, in het zorghuis, op het terrein en bij cliënten in Noordwijk.

Het team Wonen verzorgt alles met betrekking tot huisvesting en onderhoud zowel voor het zorghuis als de appartementen op het terrein van Groot Hoogwaak. Tevens vallen onder deze diensten de linnenkamer, kapper en hovenier.

Ondersteunende diensten
De ondersteunende diensten (receptie, Cliënt Service Bureau, (financiële) administratie, P&O, secretariaat)  zorgen dat Groot Hoogwaak voldoende toegerust is om de zorg en dienstverlening optimaal te organiseren.

Leren en ontwikkelen
In de zorgteams worden er leerlingen opgeleid tot verzorgenden niveau 3 en verpleegkundigen niveau 4. Naast deze leerlingen worden regelmatig medewerkers opgeleid tot EVV en GVP (Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie).

Binnen de zorgteams zijn diverse aandachtsvelders werkzaam, zoals wondzorg, mondzorg en casemanager dementie.

Vrijwilligers
Groot Hoogwaak heeft ondersteuning van een groot team van vrijwilligers (ca. 155). Zij ondersteunenen de medewerkers Welzijn, organiseren diverse algemene activiteiten en bieden individuele begeleiding bij bijvoorbeeld (rolstoel) wandelen.

Zij helpen bij het verstrekken van de maaltijden binnen Groot Hoogwaak en bij cliënten in Noordwijk. Ook verzorgen zij koffie- en theerondes op de zorgafdelingen van Groot Hoogwaak.

Onderstaande cijfers geven een weergave van de personeelssamenstelling binnen Groot Hoogwaak:

Per 1 november 2018 FTE Percentage
Zorghulp/medewerker ondersteuning wonen en welzijn 1.39 1.23%
Helpenden niv. 2 8.06 7.12%
Verzorgenden niv. 3 29.09 25.71%
EVV 6.44 5.69%
Verpleegkundigen niv. 4 7.89 6.97%
Wijkverpleegkundigen niv. 5 1.78 1.57%
Medewerker Welzijn 1.72 1.72 1.52%
Facilitaire diensten 19.90 17.59%
Ondersteunende diensten en  management 18.83 16.64%
Leerlingen 18.06 15.96%
Totaal 113.16 100%
Groot Hoogwaak