NOORDWIJK info@groothoogwaak.nl 071 36 888 88

Kwaliteit

GHK-iconen-website-26
Bij Groot Hoogwaak staat de relatie met onze cliënten centraal. We bieden onze cliënten kleinschalige en persoonlijke zorg- en dienstverlening met een hoge kwaliteit. Kwaliteit heeft daarom voortdurend onze aandacht met als doel onze dienstverlening voor de cliënt te verbeteren en te waarborgen!

Kwaliteitssysteem
Voor borging en verbetering van kwaliteit heeft Groot Hoogwaak sinds 2008 het HKZ/ISO 9001 certificaat (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). In 2023 heeft Groot Hoogwaak opnieuw het certificaat behaald. Het HKZ Certificaat geeft aan dat Groot Hoogwaak voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg.

Het betekent dat wij:
- goed georganiseerd zijn;
- onze cliënten centraal stellen;
- continu werken aan optimalisering van het aanbod;
- betrouwbare resultaten presenteren;
- voldoen aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid  worden gesteld.
Voor meer informatie: www.hkz.nl

Kwaliteitsverslag 2023
U kunt hier het Kwaliteitsverslag 2023 lezen.

Jaarplan 2024
U kunt hier het Jaarplan 2024 lezen.

Continue werken aan verbetering
Voor het zoeken naar toprestaurants gebruiken we de website Iens, voor het vinden van een vakantie die bij ons past Tripadvisor en voor goede zorg Zorgkaart Nederland.

ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen ervaringen met de zorg met elkaar kunnen delen. De website biedt informatie om te kiezen voor een zorgverlener die het beste bij u past.

Waarom ZorgkaartNederland?
ZorgkaartNederland werkt aan openheid in de zorg.

De waarderingen van cliënten en naasten laten zien hoe mensen de zorg bij Groot Hoogwaak ervaren. Voor Groot Hoogwaak  is ZorgkaartNederland een instrument waarmee we zien wat volgens u goed gaat en wat beter kan. Op deze manier geven we de cliënten een stem en daarmee ook invloed. Want in de zorg gaat het om u!

Op Zorgkaart Nederland staan ruim 100 waarderingen voor Groot Hoogwaak. Klik hier voor de meest recente waarderingen over Groot Hoogwaak.

Dit zeggen mensen over Groot Hoogwaak: 

De verpleegsters doen dit werk volgens mij niet voor het geld, maar echt uit roeping. Ze staan altijd voor mijn vrouw klaar en ook voor mij.

Ik vind het wel eens moeilijk wie ik het beste kan aanspreken voor iets. Er wordt altijd netjes naar me geluisterd, maar er wordt niet altijd op gereageerd.

Ze hebben het hier goed voor elkaar. Ik ben niet zo’n activiteitenmens, maar is er genoeg te doen. Je kan kiezen uit verschillende menu’s bij het eten, als je het hele menu neemt is er ook soep en een toetje, het is vaak zoveel dat ik de soep pas ’s avonds bij de boterham opeet

Bent u benieuwd wat anderen van Groot Hoogwaak vinden of wilt u zelf een reactie plaatsen en  mensen hiermee helpen om hun keuze voor een zorgaanbieder makkelijker te kunnen maken? Bezoek dan de website www.Zorgkaartnederland.nl en maak uw mening kenbaar.

Cliënttevredenheid Wijkverpleging
In september 2020 is er een tevredenheidsonderzoek gedaan bij de cliënten van ThuisSupport. Het gemiddelde cijfer dat wij kregen is een 8,1 en daar zijn we natuurlijk heel blij mee. De medewerkers kregen gemiddeld een 8,6. De aandacht van onze zorgverleners en hun deskundigheid sprongen er echt uit en liggen bovengemiddeld.

Meer tijd nemen voor een praatje, een vast tijdstip van zorg en het niet kunnen teruglezen wat er gerapporteerd is, zijn punten ter verbetering. Het kunnen teruglezen van de rapportage is inmiddels operationeel en cliënten krijgen voor de zekerheid nog een keer een inlogcode toegestuurd begin maart 2021, waarmee ze toegang krijgen tot hun dossier. Mocht het om één of andere reden niet lukken, dan kan er contact opgenomen worden met Caren Zorgt via telefoonnummer 06-22 47 76 18.

Clienttevredenheid Zorgcentrum
Ook onder de bewoners van het zorgcentrum en hun vertegenwoordigers is er in oktober 2020 tevredenheidsonderzoek gehouden. Dit gebeurde middels een telefonisch interview. De hoogste gemiddelde score, een 8.4, kregen we op de vraag: “Behandelen de medewerkers uw naaste met aandacht? Gaan de medewerkers op een goede manier met uw naaste om?” 86% van de ondervraagden gaf een 8 of hoger
En de gemiddelde minst hoge score, een 7.9, op de vraag: “Sluit de zorg aan op wat uw naaste belangrijk vindt? Past het bij de manier waarop uw naaste wilt leven?” 68% van de ondervraagden gaf een 8 of hoger.
Het gemiddelde cijfer dat we kregen was ook hier een 8,1
Als verbeterpunt wordt “meer tijd voor de bewoners” genoemd.
Het grootste compliment was dat veel ondervraagden aangeven dat ze heel blij zijn met de hartelijke en professionele zorg.

Dit zijn de belangrijkste punten uit het onderzoek. We gaan natuurlijk ook met alle andere punten aan de slag.

Blijf vooral aangeven waar u wel en niet tevreden over bent!

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschrijft wat we gezamenlijk onder goede zorg verstaan en hoe daaraan gewerkt wordt in verpleeghuizen. Het kwaliteitskader heeft meerdere doelen. Het laat op de eerste plaats zien wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg en het helpt hen om een weloverwogen keuze te maken voor een zorgorganisatie. Ten tweede stimuleert dit kader zorgorganisaties en hun zorgprofessionals om samen de kwaliteit van de zorg en ondersteuning continu te optimaliseren en het lerend vermogen te versterken. Ten derde is dit kader de basis voor extern toezicht en voor inkoop en contracteren van zorg.
Klik hier voor het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Kwaliteitskader Wijkverpleging
Klik hier voor het Kwaliteitskader Wijkverpleging.

Zorgcentrum
Binnen ons zorgcentrum werken we in kleinschalige teams met helpenden niveau 2, verzorgenden niveau 3, Eerstverantwoordelijk Verzorgenden (EVV) en verpleegkundigen niveau 4. De zorgteams leveren verpleging, verzorging en ondersteuning/begeleiding op lichamelijk, geestelijk en sociaal gebied aan cliënten met of zonder behandeling.

De (para)medische behandeling wordt ingekocht bij Topaz. De medewerkers dragen (mede) zorg voor een veilige woonomgeving. Het zorgteam ondersteunt de cliënt, in samenwerking met het team Welzijn, in het vinden van een zinvolle dagbesteding. In het team Welzijn zijn medewerkers Welzijn werkzaam en zijn we gestart met een nieuwe functie medewerker ondersteuning wonen en welzijn.

Wijkverpleging
De zorgteams van de wijkverpleging leveren verpleging, verzorging en begeleiding aan cliënten die zelfstandig wonen in Noordwijk of in een appartement op het terrein van Groot Hoogwaak. Er wordt gewerkt in kleinschalige zorgteams met helpenden niveau 2, verzorgenden niveau 3 en verpleegkundigen niveau 4 en wijkverpleegkundigen niveau 5.  De verpleegkundigen niveau 4 worden in de avond en nacht ook ingezet in het zorgcentrum.

Facilitaire diensten
Onderdeel van de facilitaire diensten zijn de teams Horeca en Wonen. Het team Horeca verzorgt naast een gastvrije ambiance in het Grand Café, de maaltijden in het restaurant, in het zorghuis, op het terrein en bij cliënten in Noordwijk.

Het team Wonen verzorgt alles met betrekking tot huisvesting en onderhoud zowel voor het zorghuis als de appartementen op het terrein van Groot Hoogwaak. Tevens vallen onder deze diensten de linnenkamer, kapper en hovenier.

Ondersteunende diensten
De ondersteunende diensten (Cliënt Service Bureau, (financiële) administratie, P&O, secretariaat)  zorgen dat Groot Hoogwaak voldoende toegerust is om de zorg en dienstverlening optimaal te organiseren.

Leren en ontwikkelen
In de zorgteams worden er leerlingen opgeleid tot verzorgenden niveau 3 en verpleegkundigen niveau 4. Naast deze leerlingen worden regelmatig medewerkers opgeleid tot EVV en GVP (Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie).

Binnen de zorgteams zijn diverse specialisten werkzaam, zoals op het gebied van wondzorg, mondzorg en casemanager dementie.

Vrijwilligers
Groot Hoogwaak heeft ondersteuning van een groot team van vrijwilligers (ca. 100). Zij ondersteunen de medewerkers Welzijn, organiseren diverse algemene activiteiten en bieden individuele begeleiding bij bijvoorbeeld (rolstoel) wandelen.

 

Groot Hoogwaak