NOORDWIJK info@groothoogwaak.nl 071 36 888 88

Cliëntenraad

GHK-iconen-website-06
De cliëntenraad geeft advies en verleent instemming op diverse onderwerpen die betrekking hebben op de zorg- en dienstverlening. De cliëntenraad bestaat uit een afvaardiging van alle cliëntengroepen: zorgcentrum, kleinschalig wonen, huurders, eigenaren en thuiszorg.

Dhr. W. Hollart, voorzitter
hollart@voorhout.speedxs.nl

Dhr. P.P. van Roermund, secretaris
Roermund00@hotmail.com

Groot Hoogwaak