NOORDWIJK info@groothoogwaak.nl 071 36 888 88

Missie en visie

GHK-iconen-website-17

Je hoeft niet ziek te zijn om beter te willen worden!

De wereld om ons heen verandert in hoog tempo en de positie van ouderen met een intensieve zorgvraag verandert net zo snel mee.
De tijd dat we visie en strategie in langdurige plannen onderbrachten ligt steeds verder achter ons.
De top-down organisatie waarin het management bekend was met de spelregels en waarin medewerkers vooral deden wat ze werd opgedragen, is op steeds meer plekken verleden tijd.

Ook verandert de opvatting van ouderen zelf en van hun naasten met betrekking tot zorg en ondersteuning van het ouder worden.
De spelregels worden in toenemende mate bepaald door de mensen die bij ons wonen, waarbij wij samen met hen optrekken en vanuit ons vakmanschap waarde toevoegen aan het streven naar een zo fijn mogelijk leven.
In deze positie voelt Groot Hoogwaak zich comfortabel. Wij ontwikkelen steeds meer naar een actieve partner, die ‘samen werkt met’ in plaats van ‘zorgt voor’.
In het traditionele ‘zorgen voor’ zit een bijna logische ongelijkheid die echte samenwerking in de weg staat.

Zolang wij als zorgorganisatie de spelregels blijven bepalen, zullen mensen niet echt thuis zijn bij Groot Hoogwaak.

Dat echt thuis kunnen zijn in de eigen woonomgeving waar die ook is, is een fundamenteel recht voor iedereen.
Wij zijn aan onszelf en de samenleving verplicht dit recht zoveel mogelijk te eerbiedigen en de persoon te ondersteunen in het leiden van het leven zoals hij/zij dat het liefste wil.

Groot Hoogwaak wil in deze ontwikkelingen voorop lopen en zet krachtig in op de volgende uitgangspunten van de visie:

“De fijnste plek om te wonen, de fijnste plek om te werken én een plek die echt thuis is”.

Dit voor de mensen die er wonen of op een andere manier ondersteuning van ons krijgen.
Dat lijkt eenvoudiger dan het is, zorg zit ons in het bloed en we zijn tientallen jaren gewend om voor mensen te bepalen wat goed voor ze is.
Deze omslag in denken en handelen vraagt een intensieve dialoog met alle betrokkenen.
We doen al heel veel goed en de stappen die wij zetten worden door onze bewoners en cliënten ook hoog gewaardeerd.
Maar zoals gezegd: “Je hoeft niet ziek te zijn om beter te willen worden!”

Op weg naar:
“Groot Hoogwaak: de fijnste plek om te wonen én de fijnste plek om te werken!”

Klik hier om de 'Praatplaat – Gewoon thuis! - Visie op wonen, zorg en ondersteuning’ te kunnen lezen.

Groot Hoogwaak