NOORDWIJK info@groothoogwaak.nl 071 36 888 88

Opmerking of klacht?

GHK-iconen-website-30
Om optimale zorg te kunnen verlenen aan ouderen, werkt Groot Hoogwaak samen met diverse organisaties in Noordwijk en in de Duin- en Bollenstreek. Wij doen ons best om goede zorg en dienstverlening te leveren.

Heeft u een compliment, opmerking, suggestie of klacht? Klik dan hier.

Verder kunt u:

 

Onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang

Iedere cliënt en zijn of haar vertegenwoordiger die te maken heeft met de Wet zorg en dwang (Wzd), heeft recht op bijstand door een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. Voor u is dit een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd (hierna: CVP Wzd) van Zorgstem.

Zorgstem is één van de vier landelijke organisaties die het vertrouwenswerk binnen de Wzd uitvoert. De CVP Wzd is onafhankelijk, niet in dienst bij een zorginstelling, behandelt uw vraag of klacht vertrouwelijk, en biedt gratis ondersteuning.

De nieuwe wet heeft als uitgangspunt dat zorgverleners niet zomaar een opname regelen of zorg mogen bieden die u niet wenst. Uitgangspunt is hierbij: nee, tenzij. Alleen als het niet anders kan, en alle alternatieven zijn onderzocht, mogen er beslissingen genomen worden waar u het zelf niet mee eens bent.

Heeft u een vraag of klacht over de onvrijwillige geboden zorg of ondersteuning, en wilt u er met een onafhankelijke partij over praten? Neem dan contact op met de CVP Wzd.

Wat kan de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd voor u betekenen?

  • Wij luisteren naar uw verhaal;
  • Wij helpen u om uw vraag of klacht te verhelderen & verwijzen zo nodig door;
  • Wij geven informatie en uitleg over uw rechten binnen de Wzd;
  • Wij ondersteunen u bij het zoeken naar oplossingen van uw vraag of klacht;
  • Wij kunnen desgewenst ondersteunen bij het schrijven van een klachtbrief, of meegaan naar gesprekken waar de klacht besproken wordt.

De cliëntenvertrouwenspersoon Wzd zal Groot Hoogwaak met enige regelmaat bezoeken. Er worden posters en flyers met de gegevens van de CVP Wzd bij Groot Hoogwaak verspreid.

Wanneer u niet weet wie uw cliëntenvertrouwenspersoon Wzd is, dan kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

Contactgegevens Zorgstem:

 

Groot Hoogwaak