NOORDWIJK info@groothoogwaak.nl 071 36 888 88

Samenwerkingen

GHK-iconen-website-27
Geestelijke verzorging in Groot Hoogwaak

Vanuit de Protestantste Gemeente Noordwijk:
Pastoor Joost de Bruijn, tel.: 06-53 67 92 64
pastoorjoostdebruijn@pkn-noordwijk.nl

Vanuit de Rooms-Katholieke Parochie St. Jeroen en Maria ter Zee:
Pastoor M. Straathof, tel.: 06-51 20 96 29
pastoorstraathof@parochiesintmaarten.nl
Diaken J. Lamberts, tel.: 06-21 81 75 19
diaken.lamberts@parochiesintmaarten.nl

Kerkdiensten Buurtkerk Noordwijk
Heeft u Ziggo via Groot Hoogwaak? Dan kunt u alle kerkdiensten vanuit de Buurtkerk in Noordwijk live op uw televisie volgen op kanaal 992, zowel in het zorgcentrum als in de appartementen op het terrein van Groot Hoogwaak.

Mocht u problemen hebben om het kabelnet dan wel de kerkdienst op uw televisie te vinden, meldt u dit dan even bij de gastvrouwen in het Grand Café.


Om optimale zorg te kunnen verlenen aan ouderen, werkt Groot Hoogwaak samen met diverse organisaties in Noordwijk en in de Duin- en Bollenstreek.

Voor ieder 1
Voor vragen op het gebied van zorg, ondersteuning en advies kunnen burgers (ook) terecht bij Voor ieder 1. Advies kan zonder afspraak en gratis worden ingewonnen via tel.: 071-366 02 95 of noordwijk@voorieder1.nl
Meer informatie: www.voorieder1.nl

Welzijn Noordwijk (WN)
Stichting Welzijn Noordwijk heeft een brede doelstelling om het welzijn van alle inwoners van Noordwijk te bevorderen door het stimuleren van de zelfredzaamheid en participatie in de Noordwijkse samenleving.
Meer informatie: www.welzijnnoordwijk.nl

Behandelcentrum Topaz
Topaz is een organisatie die gespecialiseerd is in ouderenzorg en zorg voor chronisch zieken. Artsen en paramedisch personeel van Topaz behandelen de bewoners binnen het woon-zorgcentrum. Topaz is actief in Leiden en omgeving en in de Duin- en Bollenstreek.
Meer informatie: www.topaz.nl

Specialistenteam Marente
Als er cliënten in Groot Hoogwaak zijn die complexe verpleegkundige zorg nodig hebben, doen wij een beroep op het specialistenteam van Marente. Het team bestaat uit gespecialiseerde verpleegkundigen met een aanvullende opleiding. Marente werkt in Leiden en omgeving en in de Duin- en Bollenstreek.
Meer informatie: www.marente.nl

Actiz
Groot Hoogwaak is aangesloten bij de landelijke organisatie voor zorgondernemers: Actiz. Actiz behartigt onze belangen op landelijk niveau en functioneert als vraagbaak. Meer informatie: www.actiz.nl

Groot Hoogwaak