NOORDWIJK info@groothoogwaak.nl 071 36 888 88

Samenwerkingen

GHK-iconen-website-27
Om optimale zorg te kunnen verlenen aan ouderen, werkt Groot Hoogwaak samen met diverse organisaties in Noordwijk en in de Duin- en Bollenstreek.

1. Stichting Vrienden van Groot Hoogwaak
De Stichting Vrienden van Groot Hoogwaak heeft als doelstelling het bevorderen en financieren van culturele en sociale activiteiten voor de cliënten van Groot Hoogwaak. Het betreft activiteiten die we niet uit de gebruikelijke middelen kunnen bekostigen. Een voorbeeld is de exploitatie van de rolstoelbus. Cliënten van Groot Hoogwaak kunnen hierdoor uitstapjes maken of naar familie of vrienden worden gebracht. Het bestuur van de Vrienden bestaat uit leden die zich sterk betrokken voelen bij Groot Hoogwaak. Ze nemen een onafhankelijke positie in ten opzichte van Groot Hoogwaak.

De Stichting Vrienden van Groot Hoogwaak is een ANBI instelling. In verband met de hieraan verbonden publicatieverplichtingen maken wij u er op attent dat meer informatie over onder meer de doelstellingen van de Stichting, beleidsplan, bestuurssamenstelling, beloningsbeleid en de financiele verslaglegging te vinden is op de website van www.anbiplein.nl

Dit via de onderstaande link:
http://www.anbiplein.nl/anbi/stichting-vrienden-van-groot-hoogwaak

2. Welzijn Noordwijk (WN)
Stichting Welzijn Noordwijk heeft een brede doelstelling om het welzijn van alle inwoners van Noordwijk te bevorderen door het stimuleren van de zelfredzaamheid en participatie in de Noordwijkse samenleving. Meer informatie: www.welzijnnoordwijk.nl

3. Lokaal Loket Noordwijk
Voor al uw vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn kunt u (ook) terecht bij het Lokaal Loket. Het Lokaal Loket is gevestigd in het gemeentehuis. Op werkdagen kunt u er terecht tussen 8.30 en 12.30 uur. U kunt zonder afspraak binnenlopen. De dienstverlening is gratis. Meer informatie: www.lokaalloketnoordwijk.nl.

4. Behandelcentrum Topaz
Topaz is een organisatie die gespecialiseerd is in ouderenzorg en zorg voor chronisch zieken. Artsen en paramedisch personeel van Topaz behandelen onze cliënten op de afdeling kleinschalig wonen voor dementerenden. Daarnaast bieden zij hulp aan cliënten met gezondheidsproblemen in ons verzorgingshuis. Topaz is actief in Leiden en omgeving en in de Duin- en Bollenstreek. Meer informatie: www.topaz.nl.

5. Gezondheidscentrum Wantveld
Diverse huisartsen en paramedisch personeel, waaronder fysiotherapeuten, van het gezondheidscentrum Wantveld behandelen de cliënten van ons verzorgingshuis. Het Wantveld participeert in de Rijncoepel, een samenwerkingsverband van diverse gezondheidscentra. Meer informatie: www.rijncoepel.nl.

6. Specialistenteam Marente
Als er cliënten in Groot Hoogwaak zijn die complexe verpleegkundige zorg nodig hebben, doen wij een beroep op het specialistenteam van Marente. Het team bestaat uit gespecialiseerde verpleegkundigen met een aanvullende opleiding. Marente werkt in Leiden en omgeving en in de Duin- en Bollenstreek. Meer informatie: www.marente.nl.

7. Actiz
Groot Hoogwaak is aangesloten bij de landelijke organisatie voor zorgondernemers: Actiz. Actiz behartigt onze belangen op landelijk niveau en functioneert als vraagbaak. Meer informatie: www.actiz.nl

Groot Hoogwaak