NOORDWIJK info@groothoogwaak.nl 071 36 888 88

Vrienden

GHK-iconen-website-31
De Stichting Vrienden van Groot Hoogwaak heeft als doelstelling het bevorderen en financieren van culturele en sociale activiteiten voor de cliënten van Groot Hoogwaak. Het betreft activiteiten die we niet uit de gebruikelijke middelen kunnen bekostigen. Een voorbeeld is de exploitatie van de rolstoelbus. Cliënten van Groot Hoogwaak kunnen hierdoor uitstapjes maken of naar familie of vrienden worden gebracht. Het bestuur van de Vrienden bestaat uit leden die zich sterk betrokken voelen bij Groot Hoogwaak. Ze nemen een onafhankelijke positie in ten opzichte van Groot Hoogwaak.

Zoals u mogelijk weet wordt er aan alle kanten bezuinigd in de ouderenzorg. Iedereen binnen de diverse zorgorganisaties doet wat hij of zij kan om de ouderen toch een plezierige oude dag te bezorgen.

De stichting zamelt geld in om activiteiten en aankopen die niet uit de gebruikelijke middelen kunnen worden bekostigd, zoals de vleugel in het Grand Café, tovertafels, tuinmeubels, tv’s in de gezamenlijke ruimtes en de rolstoelbus voor uitstapjes en/of pendel- en boodschappendienst.

Club van 100

Geld inzamelen om deze en overige zaken te kunnen bekostigen, gebeurt op verschillende manieren, waaronder middels een jaarlijkse loterij en boekenmarkt. Daarnaast willen we een ‘Club van 100’ oprichten voor een ieder die de ouderen woonachtig bij Groot Hoogwaak een warm hart toedraagt, zodat we nog meer leefplezier aan de bewoners kunnen toevoegen.

Wilt u lid worden?

Lid worden kan op persoonlijke titel, of namens een bedrijf. De bijdrage aan de ‘Club van 100’ bedraagt € 100 per jaar. Jaarlijks zult u hiervoor een verzoek ontvangen. Als lid van de ‘Club van 100’ wordt uw naam, indien wenselijk, kenbaar gemaakt op de website en op kabelnet op de diverse publieke tv’s binnen Groot Hoogwaak.

Om aan te melden kunt u € 100 overmaken op de rekening van Stichting Vrienden van Groot Hoogwaak: NL24 ABNA 0401 0398 38, t.n.v. ‘Club van 100’ en o.v.v. uw naam (of dat van uw bedrijf). Mocht u vragen hebben, verdere informatie of een factuur wensen, kunt u contact opnemen met het secretariaat via: secretariaat@groothoogwaak.nl

 

Leden van de Club van 100

Particulieren:

E. Aartse - E.M.C. Alkemade - R.L.M. en A.E. Alkemade - Dhr. R. Choufoer - Dhr. W.A.C.J. Plaatzer - Familie Schinkel - Mw. P.B. Visser - Mw. G. de Witt-Den Hollander - W. Wildeman - 15 anoniem

Organisaties:

De Boog Fysiotherapie - Hotel aan Zee - Procontrol - Haga Management en Beheer

 

ANBI instelling

Stichting Vrienden van Groot Hoogwaak is een ANBI instelling. In verband met de hieraan verbonden publicatieverplichtingen maken wij u er op attent dat meer informatie over onder meer de doelstellingen van de Stichting, beleidsplan, bestuurssamenstelling, beloningsbeleid en de financiële verslaglegging te vinden is op de website van www.anbiplein.nl

Klik voor meer informatie op de onderstaande link:
http://www.anbiplein.nl/anbi/stichting-vrienden-van-groot-hoogwaak

Groot Hoogwaak