NOORDWIJK info@groothoogwaak.nl 071 36 888 88

Nieuwsbrief Groots Hoogwaak oktober

Beste lezer,

Wat een bijzonder jaar maken we toch mee met elkaar. Voorzichtigheid geboden, activiteiten die geen doorgang vinden. Dat geldt voor u als bewoner en cliënt van Groot Hoogwaak, maar ook voor ons als medewerkers. We zullen de komende tijd de ontwikkelingen nauw blijven volgen en daarop reageren indien nodig of noodzakelijk.

Om ook te meten of u tevreden bent met onze zorg- en dienstverlening, wordt deze maand door Facit een onderzoek gedaan: schriftelijk, door een verplichte PREM vragenlijst bij de thuiszorg cliënten en middels interviews bij de mensen die in Groot Hoogwaak wonen. Naast de waardering, kunnen we ook zien, waar volgens u de verbeterpunten zijn.

De intramurale zorg heeft meegedaan aan de scan “waardigheid en trots, thuis in het verpleeghuis”. Velen van u, of uw contactpersoon,  hebben hiervoor een enquête ingevuld. De uitkomsten zijn besproken met een grote groep vertegenwoordigers van Groot Hoogwaak en met de directie. Het is voor de scanners duidelijk hoe hard we werken en hoe groot de resultaten zijn!

De openingstijden van het Grand Café worden per 1 oktober a.s. verruimd:

  • op maandag, dinsdag en zondag van 10.00 – 17.00 uur;
  • op woensdag, donderdag en zaterdag van 10.00 – 20.00 uur;
  • op vrijdag van 10.00 – 22.00 uur.

Op donderdag, vrijdag en zaterdag zal er vanaf 17.00 uur een keuzemenu aangeboden worden. Verderop in deze nieuwsbrief meer informatie over de menu’s. Uiteraard gelden de RIVM richtlijnen voor de horeca: van te voren reserveren en 1,5 meter afstand.

Van harte welkom in het Grand Café!

Hartelijke groeten,

Joke Verbaan

Kwaliteit-beleid adviseur

Klik hier om de nieuwsbrief van oktober te lezen.

Groot Hoogwaak