NOORDWIJK info@groothoogwaak.nl 071 36 888 88

Nieuwsbrief Groots Hoogwaak – juni

Beste mensen,

In de maand mei krijg je als zorgorganisatie de rapportcijfers van het jaar ervoor.

Dat rapport bestaat uit metingen op het gebied van kwaliteit, medewerkers- en cliënttevredenheid. Daarnaast wordt er gekeken naar de inzet van uitzendkrachten of ZZP-ers, hoe het financieel gegaan is en hoe hoog het ziekteverzuim is.

Naar al deze zaken wordt gekeken door de cliëntenraad, de Raad van Toezicht, de Ondernemingsraad, de ziektekostenverzekering. Met hen bespreken we alles en de accountant doet de eindcontrole.

We zijn blij te kunnen constateren dat Groot Hoogwaak van zowel de cliëntenraad, de ondernemingsraad, de raad van toezicht als de accountant complimenten heeft mogen ontvangen voor de kwaliteit van zorg en bedrijfsvoering.

En laten we er maar niet omheen draaien: een resultaat waar we best trots op zijn en dat ons inspiratie geeft om door te gaan met waar we elke dag aan werken: Groot Hoogwaak de fijnste plek om te wonen en de fijnste plek om te werken.

Met vriendelijke groet,

Henny Roos

Directeur-bestuurder

 

Lees hier de nieuwsbrief Groots Hoogwaak van juni.

Groot Hoogwaak