NOORDWIJK info@groothoogwaak.nl 071 36 888 88

Nieuwsbrief Groots Hoogwaak – februari

Groot Hoogwaak gaat dit jaar aan de slag met het  project Informele Zorg dat wordt ondersteund door een coach van Waardigheid en Trots. Dat is een landelijk programma, gefinancierd door de overheid. Hier zijn we dankbaar voor, want dit kunnen we niet alleen. Zo kunnen we er met elkaar voor zorgen, dat het wonen in Groot Hoogwaak heel fijn is.

Wat is Informele Zorg nu precies? Informele zorg gaat over alle zorg die niet vanuit een beroep verleend wordt en waar geen loon tegenover staat. Dit gaat over de mantelzorger(s), een actief sociaal netwerk, burgerinitiatieven, verenigingen en vrijwilligers. De zoektocht is steeds hoe deze informele zorgers goed met elkaar én met de formele zorg kunnen samenwerken, zodat de bewoner/cliënt de beste zorg krijgt en informele zorgers niet overbelast raken.

Er wordt wekelijks en soms ook dagelijks gewerkt aan dit hele proces waar iedereen die werkzaam is bij Groot Hoogwaak vroeg of laat, direct of indirect bij betrokken wordt of is.

Om de start van dit project officieel te maken en alle betrokken partijen hiervan op de hoogte te brengen, worden er op donderdag 29 februari a.s. twee voorstellingen aangeboden van Ervarea in de Muze.

Tijdens deze theatervoorstelling wordt het hele veranderingsproces in de ouderenzorg met betrekking tot de betrokkenheid van de informele zorg in beeld gebracht.

Medewerkers van Groot Hoogwaak, familieleden maar ook netwerkpartners zijn van harte welkom om deze mooie voorstelling te komen kijken in de Muze.

Na afloop nodigen we u van harte uit om met elkaar en met ons in gesprek te gaan over dit thema.

Met vriendelijke groet,

Laura Methorst

Manager Welzijn & (Informele) Zorg

 

Lees hier de nieuwsbrief Groots Hoogwaak van februari.

Groot Hoogwaak