NOORDWIJK info@groothoogwaak.nl 071 36 888 88

Nieuwsbrief Groots Hoogwaak december

Beheersen, loslaten, leven met een droom of met de dag!

Beste lezer,

Op het eerste gezicht kan de titel van dit bericht wat zweverig overkomen.

Als dat zo is, dan is het gelukt! Het is nu november en ik ben op een korte vakantie op Terschelling.

De herinneringsapp van mijn mobiele telefoon geeft een signaal: ‘Voorwoord schrijven voor de Groots Hoogwaak van december’. Een dwingend signaal, dat ik niet kan negeren. We leven in een wereld van planning, ideeën en deadlines. Op tijd of niet en veel vooruit denken en plannen. Vakantie of niet … de drukker wacht niet.

Zelden hebben we een jaar achter de rug waarbij van plannen, vooruitdenken en beheersen zo weinig terecht kwam. Vakanties, vrije dagen, gezondheid, verjaardagen, voeding, eerste levensbehoefte … werkelijk alles is veranderd in een aantal maanden tijd. Ineens was het niet meer de vraag waar we op vakantie gaan, maar vooral … of. Leven met code geel en rood begint standaard deel van ons bestaan uit te maken. Mantelzorg overbelast … of ineens niet meer welkom! Alles leek als zand tussen onze vingers heen te glippen. De voorspelbaarheid en daarmee de beheersing van de toekomst, is definitief verleden tijd.

Voor Groot Hoogwaak zijn het nog steeds heftige maanden. Maar iedereen die ik vraag of spreek is eigenlijk trots en ondanks de zwaarte, zelfs blij met hoe het gaat. Nog geen besmettingen binnen Groot Hoogwaak (op het moment dat ik dit schrijf). We staan nog overeind, waar we in Nederland zien hoe moeizaam het soms kan verlopen. We merken dat we op elkaar kunnen rekenen.

Niet alleen management en medewerkers van Groot Hoogwaak, maar ook onze cliënten, bewoners, familie en andere betrokkenen realiseren zich dat dit een tijd is, waarop we het zelf moeten doen. Waarin we niet kunnen beheersen en dat we niet alles kunnen voorspellen, omdat we soms ‘s ochtends echt geen idee hebben hoe de dag gaat verlopen. Maar dat we alleen samen bergen kunnen verzetten.

Het bijzondere van deze tijd is, dat we alleen succesvol kunnen zijn als iedereen zijn individuele kracht en kwaliteiten inzet, op een manier waarop we samen sterker worden. ‘Alleen samen’ … is de leus die de overheid ons steeds voorhoudt … Nou die boodschap is bij Groot Hoogwaak in goede aarde terecht gekomen. Samen creëren wij een fijne woon-zorgomgeving in Noordwijk. Volgens mij is dat ook de boodschap die de decembermaand voor ons in petto heeft. Niet beheersen, maar goede keuzes maken in de mogelijkheden die we hebben. Vertrouwen op elkaar, maar ook op jezelf en elkaars kracht waarderen en optimaal inzetten. We zullen de boodschap van vertrouwen, liefde, geloof en innerlijke kracht nog hard nodig hebben in de komende maanden.

Maar ergens zien we ook die ster, die ons de weg zal blijven wijzen. Ieder op zijn eigen manier. Samen op weg naar een onvoorspelbare, maar mooie toekomst. Groot Hoogwaak is onderweg, dag voor dag, maar we hebben de ster helder en duidelijk in ons gezichtsveld.

Met vertrouwen gaan we deze decembermaand in en de maanden daarna. Intussen hoop ik dat iedereen een beetje kan genieten van datgene dat we wel hebben. Genieten van de dag, elke dag opnieuw en morgen even kan laten wachten tot morgen.

Ik wens u, namens iedereen van Groot Hoogwaak, het allerbeste voor de komende feestdagen in alle gezondheid. Zorg en liefde voor de mensen om ons heen!

Hartelijke groet,

Henny Roos

Directeur-bestuurder

 

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

Groot Hoogwaak