NOORDWIJK info@groothoogwaak.nl 071 36 888 88

Nieuwsbrief Groots Hoogwaak – augustus

Beste mensen,

Groot Hoogwaak hijst de regenboogvlag!

Groot Hoogwaak wil zoals onze visie zegt, de fijnste plek om te werken en de fijnste plek

om te wonen zijn voor iedereen.

Niemand uitgezonderd, ongeacht iemands religie, gender, afkomst of opleidingsniveau.

Dit is de reden waarom wij besloten hebben de boodschap van inclusiviteit  (iedereen hoort erbij) te ondersteunen door het hijsen van deze vlag in de week van 31 juli tot 8 augustus a.s.

De regenboog is het symbool van vrede over de aarde, de hemel en alle mensen.

Naar ons idee is dit een belangrijk moment om juist de verbinding met elkaar te maken in

een periode van stijgende verdeeldheid.

Groot Hoogwaak de fijnste plek om te wonen en de fijnste plek om te werken voor echt iedereen!

Welkom en hartelijke groet,

Henny Roos

Directeur-bestuurder

 

Klik hier om de nieuwsbrief Groots Hoogwaak van augustus te lezen.

Groot Hoogwaak