NOORDWIJK info@groothoogwaak.nl 071 36 888 88

Nieuwsbrief Groots Hoogwaak – september

Beste mensen,

Per 1 september 2022 is de samenstelling van de  Raad van Toezicht gewijzigd. Volgens het rooster van aftreden waren aftredend: Nelie van den Oever en mw. Liesbeth van der Voorn.

Beide dames hebben plaatsgemaakt voor twee nieuwe leden: Ellen Putters-Schepers en dhr. Raphaël van Kraaij.

Ellen Putters-Schepers heeft de portefeuille ‘Kwaliteit en Veiligheid’ op haar genomen en Raphaël van Kraaij de portefeuille ‘HR en identiteit’. Raphaël vervult daarnaast ook de rol van secretaris van de Raad van Toezicht.
Ook heeft de Raad van Toezicht een leer- en ervaringsplek aan mw. Patty Heemskerk aangeboden, zodat zij praktijkervaring kan opdoen in een toezichthoudende rol bij een lokale zorginstelling.

De Raad van Toezicht heeft bij de werving naast deskundigheid en ervaring ook gekeken naar diversiteit en verjonging binnen de raad:

  • Ellen is 37 jaar en is in het dagelijkse leven werkzaam in de zorg als gebiedsmanager bij Stichting Anton Constandse (Geestelijke Gezondheidszorg). Zij heeft tevens managementervaring in de ouderenzorg en neemt kennis mee over onderwerpen als kwaliteit, veiligheid, innovatie en welzijn.
  • Raphaël is 40 jaar en was tot voor kort werkzaam bij Libertas Leiden (verpleeghuiszorg en thuiszorg) als bestuurssecretaris en heeft veel ervaring binnen de zorg en het zorgnetwerk. Hij is half augustus gestart als bestuurssecretaris bij een woningbouw-corporatie in Amsterdam.
  • Patty is 58 jaar en is in het dagelijkse leven werkzaam als programmadirecteur Zorg bij ICTU, een advies- en projectenorganisatie binnen de overheid, die adviseert aan overheidsorganisaties, projecten uitvoert en maatwerk levert rondom digitalisering.

De komende maanden maakt u uitgebreider kennis met de toezichthouders in deze nieuwsbrief. Wij wensen hen veel succes!

Met vriendelijke groet,

namens de Raad van Toezicht,

Henny Roos

Directeur-bestuurder

 

Lees hier de nieuwsbrief Groots Hoogwaak van september.

Groot Hoogwaak