NOORDWIJK info@groothoogwaak.nl 071 36 888 88

Nieuwsbrief Groots Hoogwaak oktober

Beste lezer,

Afgelopen maand werd ik onverwacht in de gelegenheid gesteld om de vuurtoren van Noordwijk te bezichtigen. Mijn broer en schoonzus waren 25 jaar getrouwd en om die reden gingen zij de vlag hijsen bovenop de vuurtoren. Heel bijzonder dat ik samen met mijn ouders hierbij aanwezig mocht zijn.

Vanaf het hoogste puntje van de vuurtoren keek ik uit over Noordwijk en viel mijn blik op Groot Hoogwaak. Ik bedacht mij toen dat er wel veel overeenkomsten zijn tussen de vuurtoren en Groot Hoogwaak. De vuurtoren is een baken in Noordwijk, die zijn licht laat schijnen voor de schepen op zee. Zo zijn de medewerkers een lichtpunt voor de mensen die thuis zorg ontvangen en voor de mensen die in het zorgcentrum wonen. Elke dag verlenen zij de zorg met enthousiasme en een gulle lach. Wat hebben zij de afgelopen periode hard gewerkt.

Zoals de vuurtoren een rots in de branding is voor de scheepvaart zo zijn de medewerkers een rots in de branding voor cliënten, bewoners en ook voor elkaar.

Al kijkend vanaf de vuurtoren, bekroop mij een gevoel van trots. Trots op de organisatie, maar zeker ook trots op alle medewerkers, die 24 uur per dag klaar staan om de zorg te verlenen.

We gaan nu de onstuimige herfstperiode in. De lichtstralen van de vuurtoren zullen meedeinen over de woelige golven van de zee.  De medewerkers van Groot Hoogwaak, onze lichtpuntjes, staan als baken voor u klaar.

Met vriendelijke groet,

Gerda Caspers

Teammanager Zorg

 

Klik hier om de nieuwsbrief Groots Hoogwaak van oktober te lezen.

Groot Hoogwaak