NOORDWIJK info@groothoogwaak.nl 071 36 888 88

Wethouders ondertekenen met 12 netwerkpartners ‘Visie op wonen, welzijn en zorg’.

Donderdagmiddag 24 augustus hebben wethouders Dennis Salman en Theo Alkemade samen met 12 netwerkpartners die actief zijn in de gemeente Noordwijk de Visie op wonen, welzijn en zorg ondertekent. Ze leggen met elkaar de basis voor de hoogstnoodzakelijke netwerksamenwerking om met elkaar effectief werk te maken van een gezond en betrokken Noordwijk.

Een Noordwijk waar de inwoners zo lang mogelijk prettig en zelfstandig kunnen (blijven) wonen in een veilige, toegankelijke en inclusieve woonomgeving. De Visie op wonen, welzijn en zorg – Gemeente Noordwijk sluit nauw aan op de woonvisie 2020 – 2030 “Alle zeilen bij voor voldoende en juiste woningen” die in januari 2021 door de Noordwijkse gemeenteraad is vastgesteld.

De Visie op wonen, welzijn en zorg – Gemeente Noordwijk is mede tot stand gekomen omdat de netwerkpartners geconfronteerd zijn met grote uitdagingen zoals de grote toestroom van oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne. De netwerkpartners zijn: woningcorporaties STEK en Padua, Zorgkantoor Zorg en Zekerheid, s’ Heeren Loo, Welzijn Noordwijk, Raamwerk, Groot Hoogwaak, Topaz, Voor Ieder 1, ISD Bollenstreek, Marente en GGZ Rivierduinen.

Groot Hoogwaak