NOORDWIJK info@groothoogwaak.nl 071 36 888 88

Stek en Groot Hoogwaak

Stek en Groot Hoogwaak zetten handtekening onder samenwerkingsovereenkomst.

Nadat op 24 augustus jl. door alle betrokken organisaties in Noordwijk de ‘Visie op wonen, welzijn en zorg’ ondertekend is bij de Gemeente Noordwijk, hebben Woonstichting Stek en Groot Hoogwaak een verklaring getekend op 30 augustus jl., dat zij gezamenlijk willen optrekken bij het realiseren van huurappartementen voor mensen met een zorgvraag op het terrein van Groot Hoogwaak.

Dit initiatief sluit aan bij de visie van beide organisaties om verantwoordelijkheid te nemen bij de realisatie van betaalbare en toekomstbestendige woningen voor mensen met een zorgvraag.

 

Groot Hoogwaak