NOORDWIJK info@groothoogwaak.nl 071 36 888 88

Nieuwsbrief Groots Hoogwaak – mei

Beste mensen,

Ook dit jaar wil de Raad van Toezicht haar waardering uitspreken voor de manier waarop alle medewerkers van Groot Hoogwaak praktische problemen hebben opgepakt, opgelost en ontwikkeling hebben vorm gegeven. Ook de wijze waarop de bestuurder, het management en de staf de organisatie gestuurd en begeleid hebben,  verdient onze complimenten.

De eerder opgedane ervaringen, de flexibiliteit en het improvisatievermogen hebben ervoor gezorgd dat de organisatie afgelopen jaar weer goed heeft gepresteerd. De Raad van Toezicht waardeert de deskundigheid en inzet, waarmee dit is gebeurd.

Daarnaast waardeert de Raad van Toezicht de manier waarop de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad zich heeft ingezet. Ook vorig jaar deden zich onverwachte ontwikkelingen voor, die men op uitstekende wijze het hoofd heeft geboden.

Wij danken iedereen voor zijn/haar enorme inzet in het belang van Groot Hoogwaak, haar bewoners en cliënten.

Met vriendelijke groet,

Ria Koppen-Kreijne

Voorzitter Raad van Toezicht

 

Lees hier de nieuwsbrief Groots Hoogwaak van mei.

Groot Hoogwaak