NOORDWIJK info@groothoogwaak.nl 071 36 888 88

Rad van Fortuin wordt verplaatst

In verband met het coronavirus heeft Groot Hoogwaak ervoor gekozen om grootschalige activiteiten voorlopig niet te laten plaatsvinden. Om die reden zal het geplande Rad van Fortuin van aanstaande zaterdag 14 maart verzet worden naar een nader te bepalen datum.
Groot Hoogwaak werkt met een kwetsbare doelgroep en wil daarom voor hen zoveel mogelijk risico’s met betrekking tot het coronavirus uitsluiten.

Groot Hoogwaak