NOORDWIJK info@groothoogwaak.nl 071 36 888 88

Nieuwsbrief Groots Hoogwaak – april

Vrijwilligers maken het leven mooier!

De titel van dit voorwoord “Vrijwilligers maken het leven mooier!” komt u elke maand in dit blad tegen als aanhef bij de kleine greep uit de actuele vrijwilligersvacatures binnen Groot Hoogwaak en ……. vrijwilligersvacatures hebben wij altijd!

In Groot Hoogwaak staat het wonen en leven van de bewoners namelijk hoog in het vaandel. Wij hechten grote waarde aan een goede zorgverlening, maar vinden het daarnaast minstens zo belangrijk dat het voor u, bewoners van het woon- en zorghuis, fijn is om hier te zijn en dat bewoners vanuit de appartementen op het terrein van Groot Hoogwaak hier graag komen.

Woon- en leefplezier zit vaak in kleine dingen, is persoonsgebonden en betekent in de ondersteuning daarvan veelal maatwerk; jezelf kunnen zijn, waar mogelijk je leven kunnen voortzetten zoals je dat altijd al gewend bent geweest en een fijne dag invulling hebben. Naast familieleden en mantelzorgers kunnen ook vrijwilligers hierin een belangrijke rol vervullen.

We hebben ook hen heel hard nodig maar realiseren ons dat vrijwilligerswerk ook voor de vrijwilliger wat moet opleveren: studiepunten, sociale contacten, er voor een ander kunnen zijn of bijvoorbeeld een fijne dag-invulling en structuur.

Binnen Groot Hoogwaak is in maart een werkgroep gestart die zich met het bijstellen van de organisatie van het vrijwilligerswerk bezighoudt. In de werkgroep zitten vrijwilligers en medewerkers vanuit de verschillende afdelingen binnen Groot Hoogwaak. Met elkaar onderzoeken zij hoe wij het vrijwilligerswerk binnen onze organisatie het beste kunnen organiseren, passend binnen onze visie en structuur. Het doel daarvan is dat alles rond vrijwilligerswerk goed geregeld is en dat ook vrijwilligers een fijne plek binnen onze organisatie hebben, bij een team of afdeling horen en zich daar nuttig en gewaardeerd voelen

Met vriendelijke groet,

Marlies van der Vring

Integraal manager

 

Klik hier om de nieuwsbrief Groot Hoogwaak van april te lezen.

Groot Hoogwaak