NOORDWIJK info@groothoogwaak.nl 071 36 888 88

Groots Thuis: thuis wonen met volledig pakket thuis van Groot Hoogwaak

Groot Hoogwaak is al sinds 1972 een vertrouwde naam in Noordwijk  als het gaat om zorg voor ouderen. Naast verpleeghuiszorg biedt het al jaren wijkverpleging en verzorging bij mensen thuis in heel het dorp. Met ingang van 1 juli wordt de zorg die iemand van Groot Hoogwaak kan krijgen verder uitgebreid met de start van het Volledig Pakket Thuis (VPT) onder de naam Groots Thuis.

Groots Thuis is een ‘zorgpakket’ voor mensen die een indicatie hebben voor verblijf in een verpleeghuis, maar thuis willen blijven wonen. Met Groot Thuis kan verhuizing naar het verpleeghuis worden overbrugd, uitgesteld of zelfs worden voorkomen.

De zorg en ondersteuning die iemand krijgt vanuit Groots Thuis wordt geboden door een vast team en is altijd maatwerk. Vertrouwde gezichten dus. Samen met de client en diens naasten wordt gekeken welke behoeften iemand heeft en hoe dit te organiseren is binnen de ruimte die het pakket biedt. Verzorging en verpleging, activiteiten en dagbesteding, (ondersteuning bij) maaltijden en/of hulp bij het schoonhouden van de woning. Het kan allemaal.

Groot Hoogwaak start met Groots Thuis bij de bewoners van de appartementen op het eigen terrein en in de directe omgeving.

Heeft u na het lezen van dit artikel vragen over VPT zorg van Groot Hoogwaak? Dan kunt u contact opnemen met de cliëntadviseur of de VPT verpleegkundige. Beiden zijn bereikbaar via nummer 071- 368 88 88.

Klik hier voor de folder van Groots Thuis.

 

 

Groot Hoogwaak