NOORDWIJK info@groothoogwaak.nl 071 36 888 88

Booster vaccinatie voor medewerkers van Groot Hoogwaak bij Libertas in Leiden

Eén voor allen … allen voor één

Vrijdag 17 december jl. hebben ruim 60 medewerkers van Groot Hoogwaak de booster vaccinatie gekregen bij Libertas in Leiden. Dit is het resultaat van een fijne en intensieve samenwerking tussen onze kwaliteit-beleid adviseurs en Libertas Leiden.

Wij zijn trots op de collega’s van Libertas en daarmee op alle zorgcollega’s in de regio. We doen het samen en daarmee komen we echt verder. Bedankt collega’s dat het zo kan!

Kijk voor een uitgebreid artikel over deze booster vaccinatie voor medewerkers van Groot Hoogwaak op:

Groot Hoogwaak