NOORDWIJK info@groothoogwaak.nl 071 36 888 88

Nieuwe aanpak ouderzorg begint in Noordwijk

De aanhoudende werkdruk in de zorg, het tekort aan personeel, een gedwongen focus op administratieve verantwoording en hoog verzuim leiden af van waar het om gaat in de ouderenzorg: kwaliteit van leven. Het is tijd voor een duurzame verandering die cliënten én medewerkers ten goede komt. Werkplezier en leefplezier, daar gaat het om. Ook hier in Noordwijk.

Het woon- en zorgcentrum Groot Hoogwaak in Noordwijk aan Zee start in september met een meerjarenprogramma dat gebaseerd is op de pedagogische uitgangspunten van Maria Montessori*, ondersteunt met ‘serious gaming’. Het programma wordt aangevuld met kennis over persoons- en functiegerichte zorg en mindfulness. De training is ontwikkeld door onderzoekspsycholoog Eva van der Ploeg, in samenwerking met opdrachtgever Marc Vieten, bestuurder van Groot Hoogwaak, en de Blue Ocean Company die het online leerplatform gaat inrichten.

Eva van der Ploeg, wonend op Bali, is opgeleid als onderzoeker en sociaal psycholoog en daarna afgedwaald naar het medische veld. In het verpleeghuis vond zij haar (werk)thuis. Marc Vieten, is sinds december 2017 directeur-bestuurder van Groot Hoogwaak. Hij heeft jaren in het onderwijs gewerkt en zocht naar een antwoord om de vraagstukken in de ouderenzorg aan de basis vast te pakken. Daarbij kwam hij in het buitenland ‘Montessori en dementie’ tegen. Van der Ploeg en hij ontwikkelden een plan. Bovendien wilde hij een eigentijdse leervorm inzetten die ook past bij jongere generaties. De Blue Ocean Company is gespecialiseerd in breinleren en (online) gamification: leren met digitale spelelementen. “In de kern gaat het er om dat we met voldoende gemotiveerde medewerkers, onze cliënten de juiste omgeving en passende materialen bieden waardoor hun leven zo lang mogelijk betekenisvol blijft”, aldus Vieten.

Het programma kreeg de naam WAD op basis van drie sleutelbegrippen van Van der Ploeg: Waardering, Aandacht en Deelname. Van der Ploeg: “Een basisbehoefte voor ieder mens is dat ze dagelijks betekenis ervaren. Denk aan betekenisvolle activiteiten of een bepaalde rol of taak. Als mensen intensieve zorg nodig hebben, is het onze taak om ook die basisbehoefte in ogenschouw te nemen. Dit kunnen we doen door met aandacht en waardering mensen te benaderen. Het klinkt voor de hand liggend en dat is het ook. Helaas vergeten we vaak door drukte of stress of de waan van de dag om even stil te staan bij wat de ander, of zelfs wijzelf, eigenlijk nodig hebben.”

Vieten wil de drie sleutelbegrippen ook als basis voor zijn personeelsbeleid. Er moet samenhang zijn tussen wat we voor de cliënt doen en ons personeelsbeleid. Hij denkt dat de WAD-training gekoppeld aan het online leerplatform een keerpunt wordt voor de ouderenzorg. “We beginnen klein en het zal wel even duren voor het in de haarvaten van onze cultuur zit”, zegt Vieten. “Het levert uiteindelijk wel een optimale cliënttevredenheid en intrinsiek gemotiveerde medewerkers.”

* Maria Montessori overleed in 1952 en ligt begraven in Noordwijk.

Groot Hoogwaak