NOORDWIJK info@groothoogwaak.nl 071 36 888 88

Maatregelen coronavirus

Bericht van 22 januari

Vandaag is er een brief gestuurd naar de bewoners van het zorgcentrum en hun eerste contactpersonen over de nieuwe bezoekregeling die vanaf zaterdag 23 januari in gaat. Klik  hier om de brief te lezen.
———————————————————————————————————————————————————————-

Bericht van 11 januari 2021

Vandaag is er een brief gestuurd naar de bewoners van het zorgcentrum en hun eerste contactpersonen en aan de bewoners op het terrein m.b.t. Covid-19 besmetting. Klik hier om de brief te lezen.

———————————————————————————————————————————————————————–

Bericht van 18 december 2020

Klik hier om de brief te lezen die naar de bewoners van het zorgcentrum en hun eerste contactpersonen is gestuurd met aanvullen informatie betrekking tot de aangescherpte corona maatregelen.

————————————————————————————————————————————————————————

Bericht van 6 november

Klik hier om de brief te lezen die naar de bewoners van het zorgcentrum en hun eerste contactpersonen is gestuurd over de aanvullende corona maatregelen.

————————————————————————————————————————————————————————–

Bericht van 15 oktober – Sluiting Grand Café

In verband met de nieuwe corona maatregelen is het Grand Café van Groot Hoogwaak vanaf 15 oktober tot nader bericht gesloten.

—————————————————————————————————————————————————————————

Bericht van 6 oktober – Belangrijke informatie over het coronavirus voor alle betrokkenen van Groot Hoogwaak

Klik hier om deze informatie te lezen die naar de eerste contactpersonen van de bewoners van het zorgcentrum is gestuurd.

Deze informatie ligt ook bij de frontoffice en is opgehangen op de toegangsdeur van Groot Hoogwaak.

Daarnaast ligt er een checklist ‘Mag ik op bezoek’ bij de frontoffice, die door iedere bezoeker ingevuld dient te worden. Klik hier om deze checklist te lezen.

———————————————————————————————————————————————————————————-

Bericht van 20 juli – Informatie over openstelling Grand Café

Klik hier om de brief te lezen, die bij de bewoners op het terrein van Groot Hoogwaak is bezorgd, met informatie over de openstelling van het Grand Café.

———————————————————————————————————————————————————————————–

Bericht van 26 juni – Volledige openstelling voor bezoek vanaf woensdag 1 juli

Op 24 juni jl. heeft de landelijke persconferentie ons goed nieuws gebracht. De maatregelen zijn onverwacht versneld versoepeld en vanaf 1 juli is het weer mogelijk om volledig bezoek te ontvangen zonder dat hier, van te voren, een afspraak voor gemaakt hoeft te worden.

Klik hier om de brief te lezen die naar de eerste contactpersonen van de bewoners van het zorgcentrum is gestuurd.

————————————————————————————————————————————————————————————-

Bericht van 25 mei – Gedeeltelijke openstelling voor bezoek vanaf woensdag 27 mei

Net als alle andere zorgorganisaties in het land zijn wij, in overleg met de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad, bezig geweest met de voorbereidingen voor de gedeeltelijke openstelling voor bezoek vanaf woensdag 27 mei.

Vandaag zijn er diverse brieven verstuurd om mensen hierover te informeren:

  • Klik hier om de brief te lezen die naar de bewoners van het zorgcentrum en hun eerste contactpersoon is gestuurd.
  • Klik hier om de brief te lezen die naar de eerste contactpersoon van de afdeling Kleinschalig Wonen is gestuurd.
  • Klik hier  om de brief te lezen die naar de bewoners op het terrein is gestuurd.

————————————————————————————————————————————————————————————-

Bericht van 2 mei – Open brief in het Leidsch Dagblad

Zorgbestuurders uit de regio trekken samen op in deze moeilijke tijden en staan ook samen voor zware dilemma’s.

Klik hier om de open brief te lezen.

————————————————————————————————————————————————————————————-

Bericht van 24 april – Aanvullende informatie

Regelmatig krijgen wij vragen over het dragen van mondkapjes en het houden van afstand tussen bewoners en medewerkers.

Groot Hoogwaak volgt heldere landelijke protocollen voor het dragen van beschermingsmiddelen en het houden van afstand op de woonpleinen. We hebben nog geen tekort aan beschermingsmiddelen gehad. Indien noodzakelijk dragen onze medewerkers de benodigde bescherming. Dit gebeurt in overleg met de arts.

Inmiddels hebben wij de hoeveelheid woonpleinen verdubbeld, zodat mensen gescheiden van elkaar in kleine groepjes kunnen verblijven. Hierdoor is het makkelijker om afstand te houden. Uiteraard kunnen mensen ook op hun eigen appartement verblijven.

Wij houden ons strikt aan de RIVM regels en kiezen er dus niet voor om mensen te isoleren zonder dat daar een medische reden voor is of uiteraard op eigen verzoek.

We zitten in een moeilijke periode waarin we heel goed de afweging moeten maken op het gebied van veiligheid, gezondheid en kwaliteit van leven. Onze bewoners hebben het niet gemakkelijk en hun naasten ook niet. Groot Hoogwaak doet er alles aan om de balans tussen deze verschillende gebieden zo optimaal mogelijk te houden. We doen dit in samenwerking en overleg met onze regionale collega’s, de huisartsen en de specialist ouderengeneeskunde. Ondertussen doen we ons best het leven van onze bewoners en cliënten zo fijn mogelijk te houden en laten u dat vooral op social media zien. Andere beelden zien we al genoeg op televisie.

—————————————————————————————————————————————————————————————-

Bericht van 22 april – Aanvulling op onderstaande informatie

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn alle maatregelen verlengd tot en met 19 mei a.s.

Alleen samen krijgen we corona onder controle!

—————————————————————————————————————————————————————————————-

Bericht van 10 april – Brief met Paasgroet en update rondom het coronavirus

Vandaag is er een brief door de heer Henny Roos, directeur-bestuurder, gestuurd naar onze bewoners, hun familie, vrijwilligers en medewerkers. Klik hier om deze brief te lezen.

—————————————————————————————————————————————————————————————-

Bericht van 31 maart – Aanvulling op onderstaande informatie

In navolging op de coronamaatregelen van de overheid, geldt de sluiting van ons woon-zorgcentrum tot en met 28 april a.s.

—————————————————————————————————————————————————————————————–

Bericht van 20 maart 2020

 

Beste mensen,

We hebben een moeilijk, emotioneel en drastisch besluit moeten nemen. Vanaf vrijdag 20 maart om 20.00 uur zijn vooralsnog tot en met maandag 6 april a.s. alle deuren van Groot Hoogwaak voor bezoek gesloten.

We hebben dit besloten, in verband met regelgeving vanuit de overheid en omdat we er alles aan willen en moeten doen om zowel kwetsbare cliënten als de zo onmisbare zorgmedewerkers te beschermen tegen besmetting.
Ook hopen we hiermee verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan en te voorkomen dat de gezondheidszorg nog meer belast wordt.

Vandaag zijn er verschillende brieven verstuurd om mensen te informeren:

  • Klik hier om de brief te lezen die naar bewoners van het zorgcentrum en hun familie/mantelzorger is gestuurd.
  • Klik hier om de brief te lezen die naar bewoners op het terrein van Groot Hoogwaak is gestuurd.
  • Klik hier om de brief te lezen die naar bewoners van ’t Hooghe Duyn is gestuurd.
  • Klik hier om de brief te lezen die naar vrijwilligers van Groot Hoogwaak is gestuurd.

Voor dringende vragen over onze maatregelen m.b.t. het coronavirus, kunt u contact opnemen met het noodnummer: 06-17 28 29 99.

Medewerkers hebben duidelijke instructies en richtlijnen gekregen. Aan de hand van een stroomschema wordt duidelijk of met wel of niet kan komen werken. Dit stroomschema is ook voor u van toepassing in de zin van: ‘Wanneer moet ik anderen waarschuwen?’ Klik hier voor het stroomschema.

We beseffen dat dit nieuwe besluit voor iedereen zwaar en verdrietig is. Het is voor ons tot nu toe het moeilijkste besluit dat we hebben moeten nemen. We hopen dat iedereen beseft dat het niet anders kan. Want we kunnen het alleen samen.

Met vriendelijke groet,

Henny Roos

Directeur-bestuurder

—————————————————————————————————————————————————————————————————————

Bericht van 16 maart 2020

Groot Hoogwaak volgt het advies van het RIVM en de overheid m.b.t. het coronavirus.
Dat betekent dat we vanaf 16 maart tot in ieder geval 6 april a.s. aanvullende maatregelen nemen om te voorkomen dat het coronavirus zich onder bewoners, medewerkers en vrijwilligers verspreidt. Bij Groot Hoogwaak houden wij ons strikt aan deze extra maatregelen, omdat ouderen en mensen met een (chronische) ziekte een hoger risico lopen op besmetting met het coronavirus.

Dat betekent onder andere het drastisch inperken van bezoek (max. 1 bezoeker per dag per bewoner) en het volgen van strikte hygiëne maatregelen. Gelukkig helpen heel veel mensen ons om dit zo goed mogelijk na te leven. Jammer genoeg bereiken ons ook signalen van mensen die de verspreiding van het coronavirus binnen Groot Hoogwaak nog minder serieus nemen. Dit is onacceptabel en brengt onze medewerkers, die al alle zeilen bij moeten zetten, in een heel vervelende positie.

Uitsluitend de hoofdingang wordt gebruikt. Bezoekers moeten zich melden bij één van de gastvrouwen. Klik hier om de poster die bij de hoofdingang hangt te lezen.

Het Grand Café van Groot Hoogwaak is gesloten. Dit betekent dat er geen ontmoetingen meer plaats kunnen vinden in het Grand Café en in de ruimte voor de informatiebalie.

Bewoners, familie, cliënten thuiszorg en gebruikers van maaltijdservice krijgen een update toegestuurd over de nieuwe maatregelen. Klik hier om de brief te lezen.

Als wij onze maatregelen moeten wijzigen, zullen wij u via de gebruikelijke kanalen hiervan op de hoogte stellen (per brief/mail, website, Facebook en Instagram).

We zijn dankbaar voor alle steunbetuigingen en voor alle aanbiedingen van hulp, maar verzoeken u ook om u volledig te houden aan alle afspraken die we in verband met het corona virus moeten maken. Wij vragen iedereen om het doel voor ogen te houden dat u niet diegene bent die het virus bij Groot Hoogwaak naar binnen brengt.

 

Groot Hoogwaak