NOORDWIJK info@groothoogwaak.nl 071 36 888 88

Maatregelen coronavirus

Bericht van 20 maart 2020

 

Beste mensen,

We hebben een moeilijk, emotioneel en drastisch besluit moeten nemen. Vanaf vrijdag 20 maart om 20.00 uur zijn vooralsnog tot en met maandag 6 april a.s. alle deuren van Groot Hoogwaak voor bezoek gesloten.

We hebben dit besloten, in verband met regelgeving vanuit de overheid en omdat we er alles aan willen en moeten doen om zowel kwetsbare cliënten als de zo onmisbare zorgmedewerkers te beschermen tegen besmetting.
Ook hopen we hiermee verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan en te voorkomen dat de gezondheidszorg nog meer belast wordt.

Vandaag zijn er verschillende brieven verstuurd om mensen te informeren:

  • Klik hier om de brief te lezen die naar bewoners van het zorgcentrum en hun familie/mantelzorger is gestuurd.
  • Klik hier om de brief te lezen die naar bewoners op het terrein van Groot Hoogwaak is gestuurd.
  • Klik hier om de brief te lezen die naar bewoners van ’t Hooghe Duyn is gestuurd.
  • Klik hier om de brief te lezen die naar vrijwilligers van Groot Hoogwaak is gestuurd.

Voor dringende vragen over onze maatregelen m.b.t. het coronavirus, kunt u contact opnemen met het noodnummer: 06-17 28 29 99.

Medewerkers hebben duidelijke instructies en richtlijnen gekregen. Aan de hand van een stroomschema wordt duidelijk of met wel of niet kan komen werken. Dit stroomschema is ook voor u van toepassing in de zin van: ‘Wanneer moet ik anderen waarschuwen?’ Klik hier voor het stroomschema.

We beseffen dat dit nieuwe besluit voor iedereen zwaar en verdrietig is. Het is voor ons tot nu toe het moeilijkste besluit dat we hebben moeten nemen. We hopen dat iedereen beseft dat het niet anders kan. Want we kunnen het alleen samen.

Met vriendelijke groet,

Henny Roos

Directeur-bestuurder

—————————————————————————————————————————————————————————————————————

Bericht van 16 maart 2020

Groot Hoogwaak volgt het advies van het RIVM en de overheid m.b.t. het coronavirus.
Dat betekent dat we vanaf 16 maart tot in ieder geval 6 april a.s. aanvullende maatregelen nemen om te voorkomen dat het coronavirus zich onder bewoners, medewerkers en vrijwilligers verspreidt. Bij Groot Hoogwaak houden wij ons strikt aan deze extra maatregelen, omdat ouderen en mensen met een (chronische) ziekte een hoger risico lopen op besmetting met het coronavirus.

Dat betekent onder andere het drastisch inperken van bezoek (max. 1 bezoeker per dag per bewoner) en het volgen van strikte hygiëne maatregelen. Gelukkig helpen heel veel mensen ons om dit zo goed mogelijk na te leven. Jammer genoeg bereiken ons ook signalen van mensen die de verspreiding van het coronavirus binnen Groot Hoogwaak nog minder serieus nemen. Dit is onacceptabel en brengt onze medewerkers, die al alle zeilen bij moeten zetten, in een heel vervelende positie.

Uitsluitend de hoofdingang wordt gebruikt. Bezoekers moeten zich melden bij één van de gastvrouwen. Klik hier om de poster die bij de hoofdingang hangt te lezen.

Het Grand Café van Groot Hoogwaak is gesloten. Dit betekent dat er geen ontmoetingen meer plaats kunnen vinden in het Grand Café en in de ruimte voor de informatiebalie.

Bewoners, familie, cliënten thuiszorg en gebruikers van maaltijdservice krijgen een update toegestuurd over de nieuwe maatregelen. Klik hier om de brief te lezen.

Als wij onze maatregelen moeten wijzigen, zullen wij u via de gebruikelijke kanalen hiervan op de hoogte stellen (per brief/mail, website, Facebook en Instagram).

We zijn dankbaar voor alle steunbetuigingen en voor alle aanbiedingen van hulp, maar verzoeken u ook om u volledig te houden aan alle afspraken die we in verband met het corona virus moeten maken. Wij vragen iedereen om het doel voor ogen te houden dat u niet diegene bent die het virus bij Groot Hoogwaak naar binnen brengt.

 

Groot Hoogwaak