NOORDWIJK info@groothoogwaak.nl 071 36 888 88

Informatie over nieuwbouw n.a.v. krantenartikel

Tot onze spijt is er afgelopen zaterdag, zonder ons medeweten, een artikel in de krant verschenen over de eventuele nieuwbouw van Groot Hoogwaak.

De informatie in dit artikel is niet bij ons geverifieerd, dus wij hebben één en ander ook niet kunnen aanpassen.

Wij hebben een brief opgesteld met de feitelijke stand van zaken rond de nieuwbouw plannen.

Klik hier om deze brief te lezen.

Groot Hoogwaak