NOORDWIJK info@groothoogwaak.nl 071 36 888 88

Nieuwsbrief Groots Hoogwaak januari 2021

Beste lezer,

Als u dit leest zitten de feestdagen er al weer bijna op; het Sinterklaasbezoek, de Kerstdagen en de Oud- en Nieuwviering! En daarmee staat nu een heel nieuw jaar voor de deur, waaraan een geheel eigen kleur en invulling gegeven kan gaan worden.

Maar hoe gaat dat jaar er uit zien? Het is lastig vooruit blikken! Alles draait om de vraag wanneer het coronavirus “in control is”.

Want wat hebben we een bijzonder jaar achter de rug: een tot voor kort onbekend virus heeft in 2020 onze levensinvulling op een laag pitje of zelfs stop gezet. Familiebezoeken, het ondernemen van geliefde activiteiten was niet meer zo vanzelfsprekend en kwam in vele gevallen te vervallen.

Voor Groot Hoogwaak was het gevolg dat een aantal plannen voor 2020 niet opgepakt konden gaan worden. Zo ook het voornemen om samen met u de handen ineen te slaan om te komen tot een woonomgeving waar iedereen zichzelf kan zijn, volop kan leven, beleven. Dit met het Grand Café als  mooie warme centrale plaats. En dit is nog steeds waar we voor gaan.

In deze heeft het afgelopen jaar ons met beide benen op de grond gezet en bewust gemaakt van waar het in het leven nu echt om draait, nl. het samen kunnen zijn met je dierbaren, mooie momenten met hen beleven en onbezorgd kunnen gaan en staan waar je dat wilt. En dat is dan ook wat ik u namens alle medewerkers van Groot Hoogwaak voor het komend jaar wens: een jaar waarin dit alles weer mogelijk is en u weer vele mooie momenten kan gaan beleven.

Hartelijke groeten,

Marlies van der Vring

Teammanager Welzijn & Vrijwilligers

Klik hier om de nieuwsbrief van januari te lezen.

Groot Hoogwaak