NOORDWIJK info@groothoogwaak.nl 071 36 888 88

Groots Hoogwaak oktober

Uitkomst Cliënttevredenheidsonderzoek Extramurale zorg

Eind mei is er een vragenlijst met betrekking tot de cliënttevredenheid gestuurd naar onze extramurale cliënten. We hebben veel reacties terug ontvangen.

Het gemiddelde cijfer dat u ons gegevens heeft is een 7,6.

Positief uit het onderzoek is naar voren gekomen het behouden van de eigen regie over uw leven. Daarnaast kwam naar voren dat medewerkers vriendelijk, behulpzaam en respectvol met u omgaan. Tevens werd de aandacht die u van onze medewerkers ontvangt als positief ervaren. Ook de geleverde zorg werd door velen van u goed beoordeeld.

Wij zijn blij met deze uitkomsten, maar hebben ook aandachtspunten van u meegekregen. Zoals bijvoorbeeld te veel wisseling van extern personeel en het tijdstip van zorg.

Per september is de formatie aangevuld met nieuwe leerlingenplaatsen, zodat de zorg door ‘eigen’ personeel geleverd kan worden. Daarnaast hebben wij per oktober een nieuwe medewerker kunnen aantrekken. Hierdoor hopen wij minder inzet van externen nodig te hebben.

Het tijdstip van zorg kan niet altijd op het gewenste moment, omdat wij ook rekening moeten houden met medicatie op gezette tijden, dagbehandeling ziekenhuisbezoeken etc.

Wij bedanken u voor het invullen van de vragenlijst. Uw mening is van groot belang voor de inzet van onze zorgvraag!

Met vriendelijke groet,

Gerda Caspers

Teammanager Zorg

 

Lees hier de nieuwsbrief van oktober GHK114-GrootsHoogwaak-WT-LR

Groot Hoogwaak