NOORDWIJK info@groothoogwaak.nl 071 36 888 88

Groots Hoogwaak mei 2019

Beste lezer

Voor u ligt een nieuwe versie van onze nieuwsbrief ‘Groots Hoogwaak’ waarin de wetenswaardigheden voor de maand mei te vinden zijn. Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren  over datgene wat u zoal in de komende maand aan maaltijden, festiviteiten en dergelijke  kunt verwachten.

Onlangs hebben wij een petitie ontvangen, waarmee aandacht wordt gevraagd voor wensen die er onder u leven ten aanzien van inhoud en leesbaarheid van de nieuwsbrief. Dit nemen wij natuurlijk serieus. Wij hebben dan ook met een kleine afvaardiging van nieuwsbrieflezers rond de tafel gezeten. Uitgelegd is hoe de organisatie tot de ontwikkeling van deze nieuwsbrief in zijn huidige vorm is gekomen en dat hierin bijvoorbeeld ook de investering van tijd om de nieuwsbrief te maken en de kosten om deze te laten drukken zijn meegewogen. Naast begrip hiervoor werden wij in de bijeenkomst enorm verrast met heel veel mooie tips die er leven om tot een breder gedragen nieuwsblad te komen en ideeën om deze mogelijk ook in financieel opzicht te laten ondersteunen.  Het was plezierig om te merken dat in onze gezamenlijke zoektocht van alle kanten zo positief werd meegedacht. Er werd o.a. hulp aangeboden bij het aanleveren van kopij.

Om een en ander verder te kunnen uitwerken zien wij een aantal vragen nog graag beantwoord. Deze vindt u op het inlegvel, toegevoegd aan deze nieuwsbrief. U zou ons enorm helpen als u dit formulier ingevuld bij de receptie inlevert.

Marlies van der Vring

Teammanager Welzijn en Vrijwilligers

Bekijk hier de gehele Nieuwsbrief Groots Hoogwaak mei 2019

Bekijk hier de enquete m.b.t. de Nieuwsbrief Groots Hoogwaak.

Groot Hoogwaak