NOORDWIJK info@groothoogwaak.nl 071 36 888 88

Groots Hoogwaak juni 2019

Op vrijdag 10 mei hebben wij op feestelijke wijze samen met onze medewerkers en bewoners aandacht besteed aan de Dag van de Verpleging. Op de woonpleinen werd een mooi gedicht voorgedragen voor de medewerkers en daarna was er koffie en thee met wat lekkers. Wij waarderen onze medewerkers enorm en zijn trots op wat zij allemaal voor ons doen!

Ik ben dan ook heel blij dat ik mij vanaf nu ook mag verbinden aan de intramurale teams. Dus zowel de aansturing van de extramurale teams als de intramurale teams, valt onder mijn verantwoording. Met vol vertrouwen in deze groep medewerkers, gaan we de toekomst tegemoet!

Op de eerste en tweede verdieping zijn de woonpleinen inmiddels in gebruik genomen. Onze bewoners genieten erg van de gezelligheid om met elkaar hier te kunnen verblijven. Op een later moment zullen de woonpleinen officieel door het team geopend worden.

De zomerperiode staat weer voor de deur. Dit betekent dat onze medewerkers weer van hun welverdiende vakantie gaan genieten en daardoor zult u wat vaker flex- of externe medewerkers zien.

Een mooie zomer toegewenst!

Gerda Caspers

Teammanager Zorg

 

Bekijk hier de nieuwsbrief Groots Hoogwaak juni 2019GHK108-GrootsHoogwaak-juni-LR-WT

Groot Hoogwaak