NOORDWIJK info@groothoogwaak.nl 071 36 888 88

Nieuwsbrief Groots Hoogwaak maart

Kwaliteit Van wonen + zorg = kwaliteit van leven bij Groot Hoogwaak.

In het leven praten we dagelijks met elkaar over kwaliteit: wat gaat er goed, waar zijn we tevreden over en wat kan er nog beter? Bij groot Hoogwaak gaat onze kwaliteit dus vooral  over de kwaliteit van leven van onze cliënten en bewoners.

Om die kwaliteit nog meer bespreekbaar te maken in de organisatie, heeft Groot Hoogwaak in elk team een kwaliteitsregisseur! Hiermee zijn de lijnen kort en zijn we goed op de hoogte van het wel en wee in het huis en bij Thuis Hoogwaak.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) presenteerde op 10 april 2018 het programma ‘Thuis in het Verpleeghuis: Waardigheid en trots op elke locatie’. Dit programma wijst de weg voor hoe de verpleeghuiszorg de komende jaren merkbaar en meetbaar moet worden verbeterd. Voldoende tijd, aandacht en goede zorg voor alle verpleeghuisbewoners, dat is de centrale doelstelling van het programma. Voor alle verpleeghuisbewoners, nu en in de toekomst, op elke locatie.

Groot Hoogwaak doet hier van harte aan mee en we zijn actief in het ondersteuningsprogramma Waardigheid en trots op locatie! Hiermee krijgen we nog meer inzicht in hoe we ervoor staan en samen met deskundigen, bewoners en medewerkers kijken we hoe en waar we nog meer kunnen verbeteren.

Natuurlijk zijn we trots op het opnieuw behaalde HKZ certificaat waarmee we aantonen dat we voldoen aan de kwaliteitsnormen. Maar we zijn ambitieus en  zijn ons ervan bewust dat het altijd beter kan.

Ons belangrijkste doel ?

“Groot Hoogwaak De mooiste plek om te wonen en de mooiste plek om te werken”!

Met vriendelijke groet,

Joke Verbaan,

Kwaliteit- beleid adviseur

 

Lees hier de nieuwsbrief van maart

Groot Hoogwaak