NOORDWIJK info@groothoogwaak.nl 071 36 888 88

Groot Hoogwaak vernieuwt toezicht

Per 1 september 2022 zijn Ellen Putters-Schepers en Raphaël van Kraaij toegetreden tot de Raad van Toezicht van Groot Hoogwaak, dé thuiszorgorganisatie van Noordwijk en het woon-zorgcentrum dat net achter de duinen is gevestigd in Noordwijk aan Zee.

‘Wij hebben bij de werving, naast deskundigheid en ervaring, gekeken naar de inbreng van meer diversiteit en verjonging binnen de raad en dat is gelukt.’, licht Ria Koppen-Kreyne, voorzitter van de Raad van Toezicht, toe. ‘Daarnaast sluit hun specifieke kennis en ervaring goed aan bij de overige leden van de raad’.

Ellen Putters-Schepers is 37 jaar en is werkzaam als gebiedsmanager bij Stichting Anton Constandse (Geestelijke Gezondheidszorg). Zij heeft tot en met 2019 managementfuncties uitgevoerd bij VVT-aanbieders waardoor zij eveneens ervaring heeft in de ouderenzorg. Zij neemt kennis mee van onderwerpen als kwaliteit, veiligheid, innovatie en welzijn. Zij heeft de portefeuille ‘Kwaliteit en Veiligheid’ gekregen binnen de raad.

Raphaël is 40 jaar en was tot voor kort werkzaam bij Libertas Leiden (verpleeghuiszorg en thuiszorg) als bestuurssecretaris en heeft veel ervaring binnen de zorg en het zorgnetwerk. Hij is half augustus gestart als bestuurssecretaris bij een woningbouwcorporatie in Amsterdam. Hij heeft de portefeuille ‘HR en identiteit’ gekregen en zal de rol van secretaris vervullen binnen de raad.

Daarnaast zal Patty Heemskerk-van Holtz een leer- en ervaringsplek gaan vervullen binnen de Raad van Toezicht. Patty is programmadirecteur Zorg bij ICTU, een advies- en projectenorganisatie binnen de overheid, die adviseert aan overheidsorganisaties, landelijke projecten uitvoert en maatwerk levert rondom digitalisering. Door deze leerplek kan zij ervaring opdoen in een toezichthoudende rol én kan zij ervaren wat er speelt in de ouderenzorg op lokaal niveau.

De nieuwe leden vervangen de onlangs afgetreden leden Nelie van den Oever en Liesbeth van der Voorn die hun maximale statutaire termijn erop hebben zitten. Ria bedankt hen voor hun expertise en betrokkenheid in de afgelopen jaren en hun bijdrage aan de verdere professionalisering van Groot Hoogwaak.

Groot Hoogwaak