Thuiszorg

Onder de naam ThuisSupport biedt Groot Hoogwaak thuiszorg aan in geheel Noordwijk. Het  thuiszorgteam in Groot Hoogwaak levert ook zorg aan cliënten in de huur- en koopappartementen op het eigen terrein.

We hebben de thuiszorg van Groot Hoogwaak kleinschalig georganiseerd. Doordat we uitsluitend actief zijn in Noordwijk kunnen we extra aandacht geven aan onze cliënten.

We selecteren en trainen medewerkers niet alleen op hun vakkennis, maar ook op hun omgang met de cliënten. Dit betekent meer betrokkenheid bij onze cliënten en net wat extra hulp en persoonlijke aandacht. Onze medewerkers helpen bij:
 

  • Persoonlijke verzorging zoals hulp bij douchen, aankleden, toiletgang en dergelijke
  • Verpleging
  • Begeleiding bij dagelijkse activiteiten, inclusief advies- en informatiegesprekken

We hebben gespecialiseerde verpleegkundigen in dienst voor onder andere wondverzorging, incontinentie, depressie en zorg rond overlijden.

U kunt verzorging en verpleging aan huis ontvangen als u hiervoor een indicatie hebt. Deze indicatie kunt u aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Afhankelijk van uw inkomen vragen we een eigen bijdrage van u. Deze wordt geïnd door het Centraal Administratie Kantoor. Meer informatie: www.hetcak.nl.

Ook is het mogelijk om particuliere zorg en service van ons af te nemen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze cliëntadviseurs:


Marian Broersen of Thoma de Wilt, via 071 368 88 88.

Lidmaatschap Groot Hoogwaak

Het Lidmaatschap Groot Hoogwaak biedt u de mogelijkheid verbonden te zijn met Groot Hoogwaak en te profiteren van de voordelen die het lidmaatschap met zich meebrengt. Het Lidmaatschap is de basis voor het afnemen van diensten nu en in de toekomst.

Klik hier voor meer informatie over het Lidmaatschap van Groot Hoogwaak.


Zorgalarmering bij spoedeisende situaties

Indien er onverwacht iets met u aan de hand is, is het prettig als u alarm kunt slaan. De achterwacht van Groot Hoogwaak geeft
u zekerheid met directe hulp bij noodgevallen. Na alarmering staat er binnen 30 minuten iemand van Groot Hoogwaak voor uw deur om u te helpen. Als u kiest voor Groot Hoogwaak dan kiest u voor 24 uur achterwacht en gegarandeerde en gekwalificeerde hulp.

Klik hier voor meer informatie over Zorgalarmering.


Andere telefoonnummers en websites


Lokaal Loket
Telefoon: 071 361 76 00
www.lokaalloketnoordwijk.nl
 

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Telefoon: 0900-1404

www.ciz.nl
 

CAK-BZ (Centraal Administratiekantoor Bijzondere Ziektekosten)
Telefoon: 070 338 00 00
Informatienummer eigen bijdrage: 0800-1925

www.hetcak.nl
  • Meer informatie


Neem contact op met onze clientadviseurs:
Marian Broersen of
Thoma de Wilt, via
tel.nr. 071 36 88 789.

Of per e-mail:
clientadviseur@
groothoogwaak.nl


Prijslijst particuliere zorg en particuliere diensten 2018

Algemene voorwaarden - module wijkverpleging