Inschrijven en toewijzen

 

Toelatingseisen

De woningen in Groot Hoogwaak zijn aangemerkt als seniorenwoning. De leeftijdsgrens is 55 jaar. Omdat de vraag groter is dan het beschikbare aanbod plaatsen we u op een wachtlijst.

De toewijzing van de appartementen gebeurt aan de hand van het toewijzingsbeleid van Groot Hoogwaak. Inwoners van Noordwijk met een zorgindicatie hebben voorrang.  Vervolgens komen mensen van buiten Noordwijk met een zorgindicatie in aanmerking, als ze een sociale binding hebben met Noordwijk. Dit betreft meestal mensen met kinderen die in Noordwijk wonen. Daarna volgen mensen zonder zorgindicatie uit Noordwijk en tenslotte overige geïnteresseerden.

Bij het bepalen van de urgentie wordt rekening gehouden met de zorgindicatie, de mate van afhankelijkheid van zorg, de eigen woonsituatie, al of geen ondersteuning van mantelzorgers, psychosociale factoren en psychische draagkracht.

Driekamerappartementen wijzen we in principe toe aan een echtpaar of samenwonende partners. Voor de tweekamerappartementen komen zowel alleenstaanden als echtparen of mensen met een partner in aanmerking. Als er geen echtparen of mensen met een partner op de wachtlijst staan, kan een alleenstaande een driekamerappartement krijgen toegewezen.

Komt u niet in aanmerking voor een (sociale) huurwoning op Groot Hoogwaak? Dan wijzen wij u graag op de mogelijkheid om een appartement te kopen. Hiervoor gelden geen toelatingseisen.  

 

Inschrijven

Om in aanmerking te komen voor een appartement op Groot Hoogwaak dient u zich in te schrijven. Dit doet u met behulp van het inschrijfformulier dat u in de rechterkolom kunt downloaden. Vervolgens ontvangt u een verzoek om uw inkomensgegevens op te geven. Op basis van deze gegevens bepalen we of u in aanmerking komt voor een Northgo-appartement. Wanneer de inkomenstoets positief is, komt u op de wachtlijst. Wij sturen u hiervan een bevestiging. Voor plaatsing op de wachtlijst brengen wij eenmalig € 25,- in rekening. De inschrijving geldt voor een jaar. Om de inschrijving te verlengen, betaalt u jaarlijks € 15,-.

Op het moment dat er een appartement beschikbaar komt, doen we nogmaals de inkomenstoets. Deze berekening is bindend. Het kan dus gebeuren dat u eerst in aanmerking komt voor een Northgo-appartement (sociale huurwoning), maar bij de nieuwe berekening toch geen aanspraak kan maken op de woning, bijvoorbeeld omdat uw vermogen is toegenomen. Omgekeerd kan natuurlijk ook: als uw vermogen of inkomen is gedaald, komt u wellicht alsnog in aanmerking voor een huurappartement.

Onze cliëntadviseurs beheren de wachtlijst. Belangrijk voor hen is dat u ze op de hoogte brengt van wijzigingen in uw situatie. Denk aan een verandering van uw gezondheidssituatie, maar ook bijvoorbeeld het overlijden van uw partner of een woning die niet meer bij uw situatie past.
 

  • Meer informatie


 

Aanvraagformulier