Huur

 

Huurovereenkomst

Voordat u komt wonen op Groot Hoogwaak, tekent u een huurovereenkomst. Deze sturen wij u vooraf. We maken een afspraak met u voor de sleuteloverdracht. Vervolgens nemen wij zo nodig de overeenkomst met u door. Nadat we de woning hebben geïnspecteerd en u de borg heeft betaald, ontvangt u de sleutel van uw woning.

Met het tekenen van de huurovereenkomst verklaart u dat u ook de algemene huurvoorwaarden zal naleven, zoals die van toepassing zijn bij de nieuwe huurovereenkomst. Download deze voorwaarden via de rechterkolom.

 

Huur betalen

We verwachten dat u de huur voor de eerste dag van iedere maand betaalt. Dit gebeurt middels automatische incasso. U machtigt ons om op de eerste van de maand de huur van uw rekening af te schrijven. Soms valt de eerste dag van de maand in het weekend of op een feestdag. De huur wordt dan op de eerstvolgende werkdag geïncasseerd.

Met een automatisch incasso betaalt u altijd op tijd en kunt u geen betaling vergeten. Bij een wijziging van de huurprijs passen wij het bedrag aan. Wij voeren natuurlijk nooit een wijziging door zonder u hierover te informeren. Als u de huur opzegt, stopt de incasso vanzelf. U kunt een automatische incasso ook altijd zelf stopzetten. En als u het niet eens bent met een betaling, dan kunt u de bank binnen 56 dagen vragen het bedrag op uw rekening terug te storten. U kunt ons machtigen via het wijzigingsformulier huurbetaling, welke u kunt downloaden in de rechterkolom.

 

Huurverhoging

Jaarlijks vindt er op 1 juli een huurverhoging plaats. De overheid bepaalt binnen welke grenzen dit gebeurt. Wij bespreken het voorstel voor de huurverhoging met de huurderscommissie van Groot Hoogwaak. Ook worden op 1 juli de servicekosten afgerekend en opnieuw bepaald.


Huurtoeslag

Iedereen in Nederland heeft recht op een goede en betaalbare woning. Huurtoeslag is een bijdrage van de overheid om de huurlasten van huurders met een laag inkomen te verlichten. Dankzij de huurtoeslag kunt u een passende woonruimte huren, dat wil zeggen: niet duurder dan nodig is en passend bij uw financiële situatie.

Als de huurprijs van uw woning te hoog is in vergelijking met uw inkomen dan komt u voor huurtoeslag in aanmerking. De hoogte van de huurtoeslag hangt af van uw inkomen, de huurprijs en uw eventuele vermogen. De toekenning is steeds voor een jaar, altijd van 1 januari tot en met 31 december.

Op de website van de Belastingdienst (zie www.toeslagen.nl) vindt u alle informatie over de huurtoeslag. U kunt onder meer nagaan of u hiervoor in aanmerking komt en zo ja, hoeveel huurtoeslag u krijgt. Via de site kunt u meteen de huurtoeslag aanvragen. 


Huur opzeggen

U kunt de huur van uw woning opzeggen wanneer u wilt. Geef dit op tijd en altijd schriftelijk door. U kunt uw huurovereenkomst iedere werkdag beëindigen. Wel moet u rekening houden met een opzegtermijn van een maand. U ontvangt van ons een bevestiging van de opzegging.

Voor het opzeggen van de huur kunt u gebruik maken van een standaard huuropzeggingsformulier. Als u de huur opzegt, maken wij met u afspraken over de oplevering van de woning, het inleveren van de sleutels en het opmaken van de eindafrekening.