Tuin en terrein

Het terrein en de tuinen van Groot Hoogwaak zijn in beheer van de Coöperatie Groot Hoogwaak. Het onderhoud wordt uitgevoerd in opdracht van de coöperatie aan de hand van een vooraf vastgesteld onderhoudsplan. Cliënten van Groot Hoogwaak hebben vrij toegang tot het terrein en de tuinen. Ook kunt u kosteloos gebruik maken van het jeu-de-boules-veld. Het terrein is in principe vrij toegankelijk. ’s Nachts is het terrein voor auto’s afgesloten. Bewoners kunnen kosteloos een pas aanvragen, zodat zij te allen tijde het terrein op- en afkunnen.