Cliëntenraad

De cliëntenraad geeft advies en verleent instemming op diverse onderwerpen die betrekking hebben op de zorg- en dienstverlening. De cliëntenraad bestaat uit een afvaardiging van alle cliëntengroepen: zorgcentrum, kleinschalig wonen, huurders, eigenaren en thuiszorg.

Dhr. W. Hollart, voorzitter
hollart@voorhout.speedxs.nl

Vacature (secretaris)