Personeelssamenstelling

Groot Hoogwaak levert zorg en begeleiding aan ouderen thuis of in ons zorgcentrum.

Zorgcentrum
Binnen ons zorgcentrum werken we in kleinschalige teams met helpenden niveau 2, verzorgenden niveau 3, Eerstverantwoordelijk Verzorgenden (EVV) en verpleegkundigen niveau 4. De zorgteams leveren verpleging, verzorging en ondersteuning/begeleiding op lichamelijk, geestelijk en sociaal gebied aan cliënten met of zonder behandeling.
De (para)medische behandeling wordt ingekocht bij o.a. Topaz en gezondheidscentrum Wantveld. De medewerkers dragen (mede) zorg voor een veilige woonomgeving. Het zorgteam ondersteunt de cliënt, in samenwerking met het team Welzijn,
in het vinden van een zinvolle dagbesteding. In het team Welzijn zijn medewerkers Welzijn werkzaam en zijn we gestart met een nieuwe functie medewerker ondersteuning wonen en welzijn.

Thuiszorg
De zorgteams van onze thuiszorg Thuis Hoogwaak leveren wijkverpleging (verpleging en verzorging) en begeleiding aan cliënten die zelfstandig wonen in Noordwijk of in een appartement op het terrein van Groot Hoogwaak. Er wordt gewerkt in kleinschalige zorgteams met helpenden niveau 2, verzorgenden niveau 3 en verpleegkundigen niveau 4 en wijkverpleegkundigen niveau 5.  De verpleegkundigen niveau 4 worden in de avond en nacht ook ingezet in het zorgcentrum.

Facilitaire diensten
Onderdeel van de facilitaire diensten zijn de teams Horeca en Wonen. Het team Horeca verzorgt naast een gastvrije ambiance in het restaurant, de maaltijden in het restaurant, in het zorghuis, op het terrein en bij cliënten in Noordwijk.
Het team Wonen verzorgt alles met betrekking tot huisvesting en onderhoud zowel voor het zorghuis als de appartementen op het terrein van Groot Hoogwaak. Tevens vallen onder deze diensten de linnenkamer, kapper en hovenier.

Ondersteunende diensten
De ondersteunende diensten (receptie, Cliënt Service Bureau, (financiële) administratie, P&O, secretariaat)  zorgen dat Groot Hoogwaak voldoende toegerust is om de zorg en dienstverlening optimaal te organiseren.

Leren en ontwikkelen
In de zorgteams worden er leerlingen opgeleid tot verzorgenden niveau 3 en verpleegkundigen niveau 4. Naast deze leerlingen worden regelmatig medewerkers opgeleid tot EVV en GVP (Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie).
Binnen de zorgteams zijn diverse aandachtsvelders werkzaam, zoals wondzorg, mondzorg en casemanager dementie.

Vrijwilligers
Groot Hoogwaak heeft ondersteuning van een groot team van vrijwilligers (ca. 155). Zij ondersteunenen de medewerkers Welzijn, organiseren diverse algemene activiteiten en bieden individuele begeleiding bij bijvoorbeeld (rolstoel) wandelen.
Zij helpen bij het verstrekken van de maaltijden binnen Groot Hoogwaak en bij cliënten in Noordwijk. Ook verzorgen zij koffie- en theerondes op de zorgafdelingen van Groot Hoogwaak.

Onderstaande cijfers geven een weergave van de personeelssamenstelling binnen Groot Hoogwaak:

 

Per 1 november 2018 FTE Percentage
Zorghulp/medewerker ondersteuning wonen en welzijn 1.39 1.23%
Helpenden niv. 2 8.06 7.12%
Verzorgenden niv. 3 29.09 25.71%
EVV 6.44 5.69%
Verpleegkundigen niv. 4 7.89 6.97%
Wijkverpleegkundigen niv. 5 1.78 1.57%
Medewerker Welzijn 1.72 1.52%
Facilitaire diensten 19.90 17.59%
Ondersteunende diensten en  management 18.83 16.64%
Leerlingen 18.06 15.96%

Totaal

113.16

100%
 


1 januari 2018 t/m 1 november 2018  
Instroom 45 medewerkers
Doorstroom 7 medewerkers
Uitstroom 31 medewerkers
Ratio personele kosten/opbrengsten 71.4%  peildatum augustus 2018