Kwaliteit

Bij Groot Hoogwaak staat de relatie met onze cliënten centraal. We bieden onze cliënten kleinschalige en persoonlijke zorg- en dienstverlening met een hoge kwaliteit. Kwaliteit heeft daarom voortdurend onze aandacht met als doel onze dienstverlening voor de cliënt te verbeteren en te waarborgen!
 

Kwaliteitssysteem

Voor borging en verbetering van kwaliteit heeft Groot Hoogwaak sinds 2008 het HKZ/ISO 9001 certificaat (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Het HKZ Certificaat geeft aan dat Groot Hoogwaak  voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg.

Het betekent dat wij:
-  goed georganiseerd zijn;
-  onze cliënten centraal stellen;
-  continu werken aan optimalisering van het aanbod;
-  betrouwbare resultaten presenteren;
-  voldoen aan de eisen die vanuit de sector zelf, door 
   financiers, cliënten en de overheid worden gesteld.
Voor meer informatie: www.hkz.nl