Zorg in Noordwijk 400 jaar oud en nog springlevend

6-3-2017
Het is 45 geleden dat er ten behoeve van de nieuwbouw van Groot Hoogwaak een nieuwe stichting is opgericht. Het huidige gebouw bestaat dus 45 jaar en daar zullen we komende maanden aandacht aan gaan besteden. Maar onze geschiedenis gaat veel verder terug, wel  400jaar!
 
De bewoners die 45 jaar geleden kwamen wonen in Groot Hoogwaak waren namelijk voor een deel afkomstig uit het oude “Huize Dalrust”.  En ook daarvoor waren er weer eerdere gasthuizen. Deze geschiedenis is terug te lezen in het mooie boekje “De geschiedenis van Groot Hoogwaak; Van Gasthuys tot woon- zorgcentrum” van H. van der  Niet uit 1997.
Op de eerste pagina van dit boekje staat dat het eerste Gasthuis al stamt uit 1617. Dat is dit jaar dus precies 400 jaar geleden.  We hebben dit jaar dus iets meer te vieren dan ons 45 jarig jubileum, maar ook ons 400 jarig bestaan.  Daar gaan we dus ook zeker aandacht aan besteden!
Maar we zijn met onze 400 jaar ook nog springlevend. Op dit moment zijn we de voorbereidingen aan het treffen voor de renovatie van ons gebouw. Het gebouw wordt weer aangepast aan de nieuwe eisen van de tijd, zonder echter onze geschiedenis te vergeten. Sterker nog, we willen een speciale themakamer inrichten over de geschiedenis van Noordwijk in het algemeen. In die kamer gaan we ook aandacht besteden aan de 400-jarige geschiedenis van de gasthuizen.  Dat doen we niet voor onszelf. Maar we merken dat veel van onze bewoners graag over oud-Noordwijk willen praten. Door het inrichten van deze themakamer willen we de bewoners helpen om met elkaar de goede herinneringen op te halen.
Dat kunnen we echter niet alleen. Wilt u meehelpen bij het verzamelen van de geschiedenis van Noordwijk laat het ons vooral weten. Heeft u misschien mooie oude foto’s of oude voorwerpen van vroeger, neem dan gerust contact met ons op om te bezien of we er een leuk plekje in de themakamer voor kunnen reserveren.  U kunt hiervoor Marlies van der Vring, Teammanager Welzijn en Vrijwilligers, benaderen. Tel.nr. 071 – 368 88 88. Of e-mail: mvandervring@groothoogwaak.nl