Themabijeenkomst "Mantelzorg en Fiscale informatie"

7-10-2013
Steunpunt Mantelzorg Noordwijk organiseert op 17 oktober aanstaande een informatieve avond rond het thema "Mantelzorg en Fiscale informatie" voor alle Noordwijkse mantelzorgers.
 
Mantelzorg brengt veel kosten met zich mee. Dhr. R. Palm, medewerker van de belastingdienst, geeft voorlichting over aftrekbare uitgaven in verband met ziekte en invaliditeit waar mantelzorgers mee in aanraking kunnen komen. Tijdens de bijeenkomst wordt een aantal van deze uitgaven verwerkt in een aangifteprogramma zodat zichtbaar wordt wat de gevolgen zijn voor de aanslag inkomstenbelasting. In het kort wordt ingegaan op hoe dit in de voorgaande jaren was en wat men kan doen als men vergeten is bepaalde kosten te vermelden. Tevens biedt de avond u gelegenheid om vragen te stellen.
 
Deze thema-avond vindt plaats op 17 oktober aanstaande van 19.30 uur tot 21.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur) in Woon- zorgcentrum Groot Hoogwaak, Groot Hoogwaak 1, 2202 TG Noordwijk (zaal Recreannette). Er zijn aan deze bijeenkomsten geen kosten verbonden.
 
Aanmelden:
U kunt u zich voor deelname aan deze bijeenkomst opgeven tot 16 oktober a.s. via de receptie van Groot Hoogwaak tel 071-3688888 of via e-mail mantelzorg@groothoogwaak.nl