Piet Barnhoorn neemt afscheid van Groot Hoogwaak

19-10-2015
Tijdens een zeer geanimeerde receptie in restaurant ‘De Duinpan’ nam Piet Barnhoorn op vrijdag 16 oktober afscheid als voorzitter van de Raad van Toezicht van Woon-zorgcentrum Groot Hoogwaak.
Halverwege de bijeenkomst was er een officieel intermezzo dat begon met een welkomstwoord van directeur Mania Hoogendoorn, waarin ze Piet Barnhoorn lof toezwaaide, vooral als ontwikkelaar van een visie om voorbereid te zijn op de toename van het aantal ouderen met een zorgbehoefte.
 
Daarna was het woord aan Piet Barnhoorn. Op zijn karakteristieke wijze schetste hij zijn jaren bij Groot Hoogwaak. Hij vergeleek de inzet van de medewerkers van Groot Hoogwaak met die van het bedrijf waarvan hij jarenlang directeur was. Daarbij vond hij de zorgmedewerkers er vooral positief uitspringen als het gaat om werken met je hart. Hij hoopte van harte dat het plan Groot Hoogwaak 2020 inderdaad in 2020 zal zijn gerealiseerd. Goed voor de oudere Noordwijker, maar ook voor de voorzieningen voor senioren en de werkgelegenheid. Trots was hij op het feit dat de zorg van Groot Hoogwaak nooit is bepaald door het beschikbare budget, maar door de daadwerkelijke behoefte daaraan van cliënten. Jeroen van der Meer, de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht, bedankte Piet Barnhoorn voor zijn tomeloze inzet vanaf 2007, mede waardoor Groot Hoogwaak heeft kunnen uitgroeien tot de zorgorganisatie die het nu is. Dat werd onderstreept door de aanbieding van een schilderij van Ludolph Berkemeier met een oer-Noordwijks tafereel rond 1900. Zijn vrouw Rita, steun en toeverlaat van Piet, werd in de bloemen gezet. Piet de Sprekerd Burgemeester Jan Rijpstra had naast de goede woorden voor Piet Barnhoorn ook nog wensen voor de toekomst op zijn lijstje zijn. Ouderen moeten meer mogelijkheden krijgen om buiten te recreëren en echtparen moeten niet om reden van behandeling uit elkaar worden gehaald. De burgemeester werd tijdens zijn speech onderbroken door de Evenementenband ’t is Keun waarvan Piet Barnhoorn jarenlang deel van uitmaakte en die hem een serenade bracht. Na het eerste nummer kon de burgemeester zijn verhaal afronden. Onder grote hilariteit van de aanwezigen gaf hij Piet Barnhoorn een echte Noordwijkse bijnaam. Hij heet vanaf nu ‘Piet de Sprekerd’ , stelde hij voor. Als cadeau van de Gemeente Noordwijk bood hij Piet Barnhoorn een abonnement op het zwembad aan. Daarna hield ’t is Keun de stemming op peil en konden de relaties van Piet Barnhoorn zich ervan overtuigen dat de hapjes van Groot Hoogwaak top zijn.