Nieuwjaarsbijeenkomst Groot Hoogwaak druk bezocht

5-1-2016
Traditioneel organiseerde Woon- Zorgcentrum Groot Hoogwaak op de eerste echte werkdag in het nieuwe jaar zijn bijeenkomst voor bewoners, medewerkers, vrijwilligers en betrokkenen uit de buurt en de politiek. Daaraan gaven velen gevolg, want het was mudjevol in Restaurant de Duinpan. De aanwezigen genoten van koffie/thee met gebak. Van de gelegenheid elkaar een voorspoedig 2016 te wensen, werd volop gebruik gemaakt.
 
Directeur Mania Hoogendoorn memoreerde in haar nieuwjaarstoespraak de tumultueuze ontwikkelingen in de zorg, van verzwaring van de zorg in het zorgcentrum tot vergoedingen voor huishoudelijke hulp. Het meest noodzakelijke deel zal door de overheid worden betaald, daarnaast moeten cliënten zelf ‘bijspekken’. De kwaliteit van de zorg blijft wat Groot Hoogwaak betreft het allerbelangrijkste. Hoogendoorn koppelde dit nadrukkelijk aan het statement: ‘Noordwijkers kunnen rekenen op Groot Hoogwaak ‘. In dat verband is het ook van belang dat aan de plannen voor Groot Hoogwaak 2020 dit jaar een concreet vervolg wordt gegeven. Aan het einde van haar nieuwjaarsspeech stelde zij twee nieuwe medewerkers voor die het team van Groot Hoogwaak zullen gaan versterken: Lilian Hafkamp is een nieuwe teamleider en Marijke Schenkels, een zeer ervaren manager die verantwoordelijk wordt voor het doorvoeren van veranderingen in de zorg. Jeroen van der Meer, voorzitter van de Raad van Toezicht benadrukte dat de zorg niet alleen een zaak is van medici en verzorgers, maar ook van de mensen zelf. Zij kunnen er het nodige aan doen om gezond te blijven. Goede voeding, beweging, het nalaten van allerlei slechte gewoonten: al die dingen werken mee aan een gezondere samenleving. En als er desondanks allerlei geestelijke en lichamelijke ongemakken optreden is Groot Hoogwaak een belangrijke steun en opvang voor Noordwijkers. Dat moet zo blijven tot in de verre toekomst.