Laatste nieuws 

Groot Hoogwaak heeft de HKZ-audit 2018, een extern onderzoek waarbij gekeken wordt naar het functioneren van de interne organisatie, met vlag en wimpel gehaald.
Niet omdat alles op orde is, want we hebben nog een hele weg te gaan. We kregen een heel groot compliment omdat we met z’n allen dezelfde kant op bewegen. Het klopt waar we mee bezig zijn. De organisatie is zich bewust van de risico’s, heeft visie en werkt als een eenheid. En dat laatste is de belangrijkste voorwaarde om oplossingen te vinden.

Met Waardering, Aandacht en Deelname voor en van iedereen. Daar zijn we trots op!


 

De aanhoudende werkdruk in de zorg, het tekort aan personeel, een gedwongen focus op administratieve verantwoording en hoog verzuim leiden af van waar het om gaat in de ouderenzorg: kwaliteit van leven. Het is tijd voor een duurzame verandering die cliënten én medewerkers ten goede komt. Werkplezier en leefplezier, daar gaat het om. Ook hier in Noordwijk.

Het woon- en zorgcentrum Groot Hoogwaak in Noordwijk aan Zee start in september met een meerjarenprogramma dat gebaseerd is op de pedagogische uitgangspunten van Maria Montessori*, ondersteunt met ‘serious gaming’. Het programma wordt aangevuld met kennis over persoons- en functiegerichte zorg en mindfulness. De training is ontwikkeld door onderzoekspsycholoog Eva van der Ploeg, in samenwerking met opdrachtgever Marc Vieten, bestuurder van Groot Hoogwaak, en de Blue Ocean Company die het online leerplatform gaat inrichten.

Eva van der Ploeg, wonend op Bali, is opgeleid als onderzoeker en sociaal psycholoog en daarna afgedwaald naar het medische veld. In het verpleeghuis vond zij haar (werk)thuis. Marc Vieten, is sinds december 2017 directeur-bestuurder van Groot Hoogwaak. Hij heeft jaren in het onderwijs gewerkt en zocht naar een antwoord om de vraagstukken in de ouderenzorg aan de basis vast te pakken. Daarbij kwam hij in het buitenland ‘Montessori en dementie’ tegen. Van der Ploeg en hij ontwikkelden een plan. Bovendien wilde hij een eigentijdse leervorm inzetten die ook past bij jongere generaties. De Blue Ocean Company is gespecialiseerd in breinleren en (online) gamification: leren met digitale spelelementen. “In de kern gaat het er om dat we met voldoende gemotiveerde medewerkers, onze cliënten de juiste omgeving en passende materialen bieden waardoor hun leven zo lang mogelijk betekenisvol blijft”, aldus Vieten.

Het programma kreeg de naam WAD op basis van drie sleutelbegrippen van Van der Ploeg: Waardering, Aandacht en Deelname. Van der Ploeg: “Een basisbehoefte voor ieder mens is dat ze dagelijks betekenis ervaren. Denk aan betekenisvolle activiteiten of een bepaalde rol of taak. Als mensen intensieve zorg nodig hebben, is het onze taak om ook die basisbehoefte in ogenschouw te nemen. Dit kunnen we doen door met aandacht en waardering mensen te benaderen. Het klinkt voor de hand liggend en dat is het ook. Helaas vergeten we vaak door drukte of stress of de waan van de dag om even stil te staan bij wat de ander, of zelfs wijzelf, eigenlijk nodig hebben.”

Vieten wil de drie sleutelbegrippen ook als basis voor zijn personeelsbeleid. Er moet samenhang zijn tussen wat we voor de cliënt doen en ons personeelsbeleid. Hij denkt dat de WAD-training gekoppeld aan het online leerplatform een keerpunt wordt voor de ouderenzorg. “We beginnen klein en het zal wel even duren voor het in de haarvaten van onze cultuur zit”, zegt Vieten. “Het levert uiteindelijk wel een optimale cliënttevredenheid en intrinsiek gemotiveerde medewerkers.”
 
* Maria Montessori overleed in 1952 en ligt begraven in Noordwijk.

 

Een avond over dementie met Heleen van Royen
 
 
Op donderdag 20 september is Heleen van Royen te gast in de Bibliotheek in Noordwijk tijdens ‘een avond over dementie’. De Bibliotheek Bollenstreek en Noordwijk Dementievriendelijk organiseren deze avond om met elkaar in gesprek te gaan over dementie. Heleen van Royen maakte met de documentaire 'Het Doet Zo Zeer' een indringend en tegelijkertijd zeer ontroerend portret van haar moeder bij wie beginnende dementie was vastgesteld. De schrijfster is deze avond te gast en leidt de film in en zal na afloop vragen van het publiek beantwoorden.
 
Kaarten voor deze avond kosten 3 euro per persoon en zijn te koop via www.bibliotheekbollenstreek.nl en in de vestigingen van de Bibliotheek Bollenstreek.
 
Documentaire ‘Het Doet Zo Zeer’
In de film ‘Het Doet Zo Zeer’ volgt Heleen van Royen gedurende een periode van ruim een jaar haar moeder in alledaagse situaties en in de tocht langs artsen, zorginstellingen en klinieken. Moeilijke beslissingen over verhuizen, over euthanasie en kostbare momenten van samenzijn wisselen elkaar af. Een liefdevolle, herkenbare, pijnlijke en vaak bijzonder grappige ode aan het leven, met dank aan Heleens moeder, mevrouw Breed. 
 
Informatiemarkt
ActiVite, DBO (DrieBondenOverleg), Groot Hoogwaak en Welzijn Noordwijk zijn deze avond aanwezig op een informatiemarkt. Bezoekers kunnen bij hen terecht voor tips en informatie.
 
Bibliotheek Bollenstreek en Noordwijk Dementievriendelijk
De Bibliotheek Bollenstreek en Noordwijk Dementievriendelijk organiseren samen deze avond. In een dementievriendelijke gemeente werken gemeente, organisaties, Alzheimerafdelingen en vrijwilligers samen om te zorgen dat mensen met allerlei soorten geheugenproblemen, zoals dementie, gewoon mee kunnen blijven doen in de samenleving. Op deze manier kunnen ze hun leven blijven leiden zoals ze dat al deden en geaccepteerd worden door hun omgeving.
 
De initiatiefgroep Noordwijk Dementievriendelijk bestaat uit: ActiVite, Thuiszorg Marente en Jeroen, DBO (DrieBondenOverleg), Groot Hoogwaak en Welzijn Noordwijk. Zij worden ondersteund door Grand Hotel Huis ter Duin en de gemeente Noordwijk. Deze avond wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Ondernemersfonds Noordwijk.
 
 
Datum          donderdag 20 september
Tijd              van 19.30 uur tot 22.00 uur
Locatie          Bibliotheek in Noordwijk, Akkerwinde 1 A, 2201 MC Noordwijk
Kaarten        Een toegangskaart kost € 3,00 per persoon en de kaarten zijn te koop via www.bibliotheekbollenstreek.nl of in de vestigingen van de Bibliotheek Bollenstreek.