Klankbordgroep Groot Hoogwaak 2020 kijkt terug op geslaagd inspraakproces

26-3-2015
Met een gezellig samenzijn  in ‘De Duinpan’, het restaurant van Groot Hoogwaak werd  op zaterdag 21 maart het inspraakproces rond de uitbreidingsplannen van Groot Hoogwaak afgesloten.
 
Voorzitter Arthur Eijs memoreerde  de klippen die gedurende het proces opdoemden, maar ook het geloof van de deelnemers dat deze klippen konden worden omzeild of doorboord.
Directeur Mania Hoogendoorn toonde zich namens de Stuurgroep Groot Hoogwaak 2020 verheugd met de uitkomst van het inspraakproces dat t.o.v. de eerste plannen een aantal duidelijke verbeteringen heeft opgeleverd.
Een eerste presentatie van de vernieuwde plannen aan de Gemeente Noordwijk is positief ontvangen, getuige ook de reactie van wethouder Hans Bakker: ‘Het College van B&W heeft een positieve grondhouding over het bereikte resultaat van de Klankbordgroep.’
Tenslotte onderstreepte Arthur Eijs het succes van deze vorm van directe inspraak in een project: ‘Deze wijze van opereren kan model staan voor hoe te handelen in voor soortgelijke projecten met veel betrokkenen en belanghebbenden. Zowel binnen als buiten Noordwijk.’