Klankbordgroep Groot Hoogwaak 2020 bijgepraat over ontwikkelingen

7-10-2014
De Klankbordgroep Groot Hoogwaak 2020 vergaderde in de tweede week van september onder voorzitterschap van Arthur Eijs voor de derde keer. In de vorige vergadering hadden de pijnpunten van omwonenden en de cliƫntenraad centraal gestaan; nu werd vooral aandacht besteed aan de zienswijze van Groot Hoogwaak en aan de opstelling van de gemeente.
 
Op uitnodiging van de Klankbordgroep werden de leden van de groep bijgepraat door wethouder Hans Bakker en directeur Groot Hoogwaak Mania Hoogendoorn. De Klankbordgroep constateerde verheugd dat ze als inspraakgroep zeer serieus wordt genomen door de plaatselijke politiek. Over de noodzaak van uitbreiding van voorzieningen voor Noordwijkse ouderen bleek iedereen het  zeer eens. Mania Hoogendoorn toonde deze noodzaak ondubbelzinnig aan met de presentatie van cijfers over de demografische ontwikkeling van Noordwijk.
Na de presentaties  kwamen  ook de pijnpunten die door de klankbordgroep zijn geformuleerd uitgebreid aan de orde. Geconcludeerd werd dat een flink aantal zorgen kan worden weggenomen, bijvoorbeeld waar het gaat om groenvoorzieningen en openbaar vervoer; op een aantal andere punten zegden Groot Hoogwaak en de gemeente toe zich tot het uiterste te zullen inspannen om eventuele negatieve effecten tot een minimum te beperken.
Op een aantal belangrijke punten bleef nog wel verschil van mening, met name waar het gaat om rooilijnen, aantallen woningen en bouwhoogten. Daarover zal de volgende keer diepgaand worden gesproken, aan de hand van een aantal scenario’s voor aanpassing.