Jeroen van der Meer nieuwe voorzitter Raad van Toezicht Groot Hoogwaak

13-5-2015
Jeroen van  der Meer (42) is m.i.v. 1 april j.l . de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van Woon- Zorgcentrum Groot Hoogwaak. Van der Meer nam deze functie al enige maanden waar.
 
Jeroen van der Meer is in het dagelijks leven financieel consultant en heeft sinds 2007 als penningmeester zitting in de Raad van Toezicht. Als zodanig was (en is) hij ook lid van de stuurgroep Groot Hoogwaak 2020. Dat project omhelst de uitbreiding van diensten en woningen in het Woon- Zorgcentrum Groot Hoogwaak voor Noordwijkse ouderen.
Piet Barnhoorn die het voorzitterschap gedurende acht jaar (2007 t/m 2014) op visionaire en dynamische wijze heeft ingevuld, heeft van een nieuwe termijn afgezien. Groot Hoogwaak hoopt in de komende jaren nog wel te kunnen profiteren van zijn adviezen vanwege zijn kennis van de veranderende ouderenzorg in Nederland en de gevolgen daarvan voor de Noordwijkse samenleving.