Groot Hoogwaak stopt ’thuishulp’

30-5-2016

NOORDWIJK - Het Noordwijkse woonzorgcentrum Groot Hoogwaak zet de ’hulp bij huishouden’ met ingang van 1 januari stop. Voor zo’n 70 medewerkers en 240 cliënten heeft dit grote gevolgen. De directeur van de zorginstelling Mania Hoogendoorn overlegt met diverse aanbieders om een zo soepel mogelijke overgang van personeel en hulpbehoevenden te realiseren.
 
Hoogendoorn heeft Groot Hoogwaak de afgelopen jaren alleen maar zien groeien, maar ze ontkomt er niet aan om nu een ingrijpende maatregel te nemen. Daar heeft ze het zichtbaar moeilijk mee. ,,Dit is een beslissing die ik met heel veel pijn in het hart heb genomen.’’

In gesprekken met aanbieders die deze taak over willen nemen, probeert Hoogendoorn de gevolgen voor personeel en cliënten zo beperkt mogelijk te houden. ,,Ik doe mijn stinkende best om zo veel mogelijk personeelsleden, onder zo gunstig mogelijke voorwaarden over te laten gaan naar de nieuwe organisatie.’’
Dat moet er voor zorgen dat de huishoudhulpen en de klanten ook na 1 januari zoveel mogelijk aan elkaar gekoppeld blijven, al kan Hoogendoorn ontslagen niet uitsluiten. Daarnaast hoopt ze dat zowel Groot Hoogwaak als de nieuwe organisatie kan profiteren van nauwe onderlinge samenwerking, zodat cliënten zicht blijven houden op alle vormen van zorg in Noordwijk. Hoogendoorn denkt voor oktober duidelijkheid te kunnen verschaffen over de instantie die de hulp bij huishouden zal overnemen. Met welke organisaties ze in gesprek is, houdt ze voor zich. De directeur meent wel dat de overname voor andere organisaties interessant kan zijn. ,,Wij hebben een goede naam, goede medewerkers, een laag ziekteverzuim en met 240 cliënten een substantieel aantal mensen die hulp bij huishouden nodig hebben.’’

Waarom het Groot Hoogwaak dan niet lukt om deze taak aan te blijven bieden, heeft volgens Hoogendoorn verschillende oorzaken. Hoewel de directeur de politiek verschillende malen heeft opgeroepen tot betere vergoedingen, zijn de tarieven nog steeds niet kostendekkend. De financiële kortingen op de vergoedingen zijn niet alleen merkbaar bij de hulp bij huishouden, maar ook bij tal van andere zorgtaken. Daarnaast is het werk voor Groot Hoogwaak door de toenemende regels vanuit de overheid en zorgverzekeraars steeds ingewikkelder geworden. Hoogendoorn: ,,Dat heeft ook veel meer impact gehad dan we ooit konden bevroeden’’.

Voor Groot Hoogwaak aanleiding zich te richten op de kerntaken van de organisatie op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Zo wordt intensieve zorg verleend aan cliënten in de instelling, maar ook verpleegkundige hulp gegeven aan mensen die nog zelfstandig op het complex en in het dorp wonen. Daarnaast biedt Groot Hoogwaak welzijnsvoorzieningen als maaltijden, kapsalon en pedicure aan. 
Hoogendoorn heeft het personeel in twee bijeenkomsten, en cliënten en gemeente per brief op de hoogte gesteld van de ingrijpende keuze om te stoppen met hulp bij huishouden. De stemming onder de medewerkers omschrijft de directeur als ’bedrukt’. ,,Maar er leek wel begrip te zijn voor de keuze.’’ Zelf ziet Hoogendoorn de maatregel als de moeilijkste beslissing in haar carrière.